Maktfullkomliga fängelsevakter

Av Ricard A R Nilsson 2012-08-28

Om en läkare säger att en fånge behöver viss sjukvård så ska ordinationen följas, men vissa tjänstemän inom Kriminalvården har ibland en annan åsikt.

En intagen på anstalten Kirseberg hade på grund av stora problem med benhinnorna samt en knäskada, ett läkarintyg som fastställde behovet av ortopediska skor. Han begärde i två olika ansökningar om att få inneha ett par privata ortopediska träningsskor samt ett par ortopediska inneskor. Kriminalvården avslog först, trots läkarintyget, innehav av privata träningsskor. Men vid en överklagan vann den intagne.

En begäran om att få inneskor lämnades sedan in. Men trots den tidigare vinsten i högre instans, så fattade Kriminalvården ett nytt avslagsbeslut – dock ändrade man sin motivering. Deras skäl var denna gång att den intagne inte hade visat att han även var i behov av inneskor. De menade att ett par träningsskor räcker för både inomhus- och utomhusbruk samt till träningen. Kriminalvården såg ingen anledning till varför han skulle behöva ha mer än ett par skor.

Men domstolen höll inte med och konstaterade att den intagne tidigare beviljats innehav av privata skor och att han hade dokumenterade medicinska problem. Allt sammantaget medförde omständigheterna att domstolen fattade beslut att den intagne skulle beviljas innehav av ytterligare ett par skor.

Man kan undra om den ansvarige beslutsfattaren från Kriminalvården bara använder ett par skor i sitt vardagsliv.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.