Din rätt: Skyddad identitet

Av Nilsson-Larancuent 2012-08-24

Får du hotfulla brev till din hemadress? Är du en kvinna som hotas av våld inom familjen? Eller förföljs du av en galning? Ja, då kan det vara läge att söka skyddad identitet.

Det är lätt att ta reda på var någon bor. Genom att ringa till Skatteverket så får man fram hemadress, telefonnummer och en hel del annan information om nästan vem som helst. Denna öppenhet som Sverige är känd för kan även användas som ett sätt att kartlägga och trakassera någon. Om man befinner sig i en hotfull situation så finns olika åtgärder som kan vidtas för att hindra andra från att kartlägga ens liv: sekretessmarkering, kvarskrivning och i värsta fall fingerade personuppgifter. Samlingsnamnet för dessa tre åtgärder kallas för skyddad identitet.

Sekretessmarkering

Denna lindrigaste åtgärd innebär att det görs en markering i Skatteverkets register. När någon begär ut uppgifter, exempelvis hemadressen, för en person där det finns en sekretessmarkering så ska en särskild prövning göras om informationen kan lämnas ut. En sekretessmarkering förändrar alltså inte rätten att få ut allmänna handlingar eller uppgifter ur sådana handlingar.

Syftet med sekretessmarkeringen är att få till en extra bedömning på vissa upplysningar som vanligtvis annars lämnas ut. En ansökan om sekretessmarkering sker hos Skatteverket. Får man sin begäran beviljad så sker en markering hos ett flertal olika myndigheter.

Kvarskrivning

Detta innebär att man vid en flytt är fortsatt registrerad på sin gamla ort. I folkbokföringsregistret så står då endast adressen till ett Skattekontor. Det är även dit all post går, sedan vidarebefordras den av vissa behöriga tjänstemän till ens verkliga adress. Denna skyddsnivå är starkare än sekretessmarkeringen eftersom endast några få tjänstemän har möjlighet att komma åt den verkliga adressen. En ansökan om kvarskrivning görs hos Skatteverket och en omprövning sker vart tredje år.

Dock bör man tänka på att en del vardagliga saker blir krångligare för den som har kvarskrivning. Ska man exempelvis rösta eller söka sjukvård så blir det vissa problem eftersom man officiellt är knuten till en annan ort än där man egentligen bor.

Fingerade personuppgifter

Som sista och mest omfattande åtgärd så kan man ansöka hos Rikspolisstyrelsen om att få fingerade personuppgifter, dock är det Stockholms tingsrätt som slutligen fattar det officiella beslutet. Detta innebär att ett nytt namn, personnummer med mera tilldelas den som är hotad. Dessa nya personuppgifter har ingen som helst anknytning till ens tidigare identitet. Det enda ställe där sambandet mellan den nya och gamla identiteten finns är i ett arkiv hos Rikspolisstyrelsen. Att få fingerade personuppgifter är väldigt svårt och endast några få har detta i Sverige idag.

För mer information kan man vända sig till Skatteverket eller Rikspolisstyrelsen. De har speciella handläggare som är ansvariga för de olika nivåerna av skyddad identitet.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.