Din rätt: Nöden har ingen lag

Av Nilsson-Larancuent 2012-09-11

Som liten lär man sig att lagen är till för att följas, men som vuxen revideras denna kunskap. Det finns nämligen gott om situationer då lagen kan bortses ifrån.

Att en enskild person kan strunta i lagen är en sanning med modifikation, för när och på vilket sätt som samhällsreglerna kan kastas i soptunnan finns faktiskt också inskrivit i en lagtext. Huvudsakligen finns två typer av tillfällen då man kan agera på ett sätt som annars hade varit straffbart, nödvärns- respektive nödsituationer.

Nödvärn

Nödvärn är en vanligtvis straffbelagd handling som blir tillåten så länge den sker inom ramen för en nödvärnssituation. Dessutom får den straffbelagda handlingen inte vara hårdare än vad situationen kräver. Det finns fyra typer av nödvärnssituationer:

1. När det finns ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på en person får man ta till det våld som krävs för att hindra angreppet – exempelvis vid en misshandel.

2. När någon stjäl egendom får man ta till nödvändigt våld eller hota med våld för att hindra stölden – exempelvis om ens cykel håller på att stjälas får man stoppa tjuven. Tänk dock på att man inte får ta tillbaka sin egendom hursomhelst om själva stölden redan är genomförd. Nödvärnsrätt gäller nämligen främst när man tar någon på bar gärning.

3. När någon försöker ta sig in i ”rum, hus, gård eller fartyg” får man ta till lagom med våld. Just flertalet olika alternativ som står i lagen visar på att det inte bara handlar om ens hem, utan även om andra lokaler. En lärare får exempelvis avvisa en person från sitt klassrum som inte hör hemma där.

4. Slutligen får våld även tas till mot en person som vägrar lämna ens bostad efter tillsägelse. Är grannen på besök hemma och man blir ovänner, får alltså en lagom och försvarlig mängd våld användas för att få ut honom om han vägrar lämna ens bostad.

Det viktigaste att komma ihåg i alla situationer är att inte överdriva hoten om våld eller själva våldsutövandet. Till exempel får man inte slå till någon i syfte att försöka få ut dem ur ens bostad, utan det blir först om motståndaren tar till våld som man får försvara sig själv.

Nöd

Vanligtvis straffbelagda handlingar kan begås med hänvisning till att det var en nödsituation. Detta undantag från att följa lagen är inte lika stramt reglerat som nödvärnsrätten där det handlar om våldsanvändning eller hot om sådan. Nöd föreligger när en fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt intresse som samhällets regler skyddar. När en sådan fara inträffar så kan en straffbelagd gärning begås utan att vara brottslig. I princip kan det gälla vilken annars handling som helst.

Även här måste en avvägning göras. Den åtgärd som vidtas får inte vara oförsvarlig med hänsyn till omständigheterna. På ett sjunkande skepp får man exempelvis bryta sönder den dyrbaraste inredningen, bara det ger en möjlighet till överlevnad. Däremot får man inte slå ner en medpassagerare att för att ta dennes flytväst. Använd förnuftet och tänk logiskt så brukar det oftast bli rätt.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.