Din rätt: När ett straff försvinner

Av Nilsson-Larancuent 2012-09-16

Rättvisan är tidsbegränsad. Om en brottsling håller sig undan tillräckligt länge kan han eller hon i de flesta fall gå fri från ansvar.

Preskription, alltså när en fordran eller skyldighet upphör att gälla, finns inom många olika rättsliga områden. Denna gång gäller det brottsliga gärningar. Att ett brott preskriberas innebär helt enkelt att den skyldige inte kan ställas till svars.

Måste hålla sig undan länge

En vanlig åsikt är att rättvisan förr eller senare hinner ifatt en. Men det är alltså inte riktigt sant. Kan man bara hålla sig gömd tillräckligt länge hinner de flesta brott preskriberas. Hur länge måste man då göra sig osynlig? Jo, så här ser skalan ut:

För brott som kan ge fängelse i max ett år är preskriptionstiden två år.

För brott som kan ge fängelse i max två år är preskriptionstiden fem år.

För brott som kan ge fängelse i max åtta år är preskriptionstiden tio år.

För brott som kan ge fängelse i mer än åtta år är preskriptionstiden femton år.

För brott som kan ge fängelse i livstid år är preskriptionstiden tjugofem år.

Tiden räknas vanligen från den dagen som brottet begicks och den skyldige måste ha blivit häktad eller ha fått ta del av åtalet för att denna preskriptionstid ska avbrytas.

Även böter kan försvinna, de efterskänks vanligtvis efter fem år från det att brottmålsdomen vunnit laga kraft – alltså från det att möjligheten att överklaga har gått ut.

Att rymma från sitt straff

Rymmer man från ett påbörjat fängelsestraff och håller sig borta i som minst fem år och som mest trettio år, beroende på hur långt straff man har dömts till, så preskriberas straffet. Dessutom får man räkna av den tid man redan har avtjänat, har man exempelvis suttit inlåst i två år så räknas alltså denna tid av på preskriptionstiden vid en rymning.

Rymning i sig inte är straffbart i Sverige. Flyr man exempelvis från fängelset får domstolen inte döma till något extra straff för själva rymningen, men hotar man någon eller begår andra olagliga handlingar kan man naturligtvis få fängelse för dessa.

Det som har beskrivits ovan gäller inte alla brott: mord, dråp, folkmord, terroristbrott och försök till dessa gärningar, är undantagna. Detsamma gäller folkrättsbrott (dock inte försök till). Var man under 21 år när brottet begicks finns inga undantag alls, utan man kan alltid få sitt brott preskriberat.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.