Ge oss namnen

Av Dick Sundevall 2014-07-07

Lagen måste ändras säger olika riksdagsmän när Migrationsverket vill utvisa en två-årig tjej till ett ovisst öde. Det behövs inte alls.

Lagar skrivs inte för speciella fall. Därför finns det nästan alltid en möjlighet, ett undantag, för mänskliga beslut när lagen blir för byråkratisk, fyrkantig och rent av omänsklig.

Så här ser det undantaget ut när det gäller den två-åriga lilla tjejen Haddile, vars mamma inte vill veta av henne, och som Migrationsverket vill kasta ut till något barnhem i Frankrike:

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.
Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer.

Klart och tydligt

Paragrafen är klar och tydlig. Och kan utan problem användas för lilla Haddile. Men Migrationsverket valde att inte göra det.

Ett antal personer sitter där i ett möte, avlönade med våra skattepengar. Kanske sippar de på lite Ramlösa eller kaffe. Någon eller några har förberett ärendet, så inget ska ske förhastat. Och så fattar de beslutet att kasta ut den här lilla tjejen ur landet till ett ovisst öde.

Om någon av våra läsare har namn, och helst även bild, på dem som fattade beslutet så ska vi med glädje publicera såväl namn som bild. Vi betalar inte deras löner med våra skattepengar för att de ska jävlas med små barn!


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.