Fotboja inte fängelse

Av Ricard A R Nilsson 2012-10-12

Äntligen! Fotboja ska oftare användas som straff istället för att låsa in unga brottslingar.

Den 9 januari i år påbörjades ett försök där ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård, alltså motsvarigheten till fängelse för dem som är mellan 15 och 18 år gamla, fick möjlighet att avtjäna en del av straffet med fotboja.

Denna försöksverksamhet har fallit väl ut och kommer nu att bli permanent. De här ungdomarna ska alltså under kontrollerade former kunna slussas tillbaka in i samhället. Det var på tiden.

Minskar brottsligheten

Att låsa in någon för med sig många negativa konsekvenser. Visst, om samhällsskyddet kräver det så är det ett nödvändigt ont, men annars är det ett väldigt dåligt straffalternativ – speciellt när det gäller ungdomar. Miljön är sällan rehabiliterande och många som jag träffat på här i anstalt har berättat om hur deras kriminella karriärer på allvar fick sin början på någon av landets sju slutna ungdomsanstalter.

Att nu ge de ungdomar som döms för grova brott möjlighet att under slutfasen av sina straff gå i vanlig skola, praktisera eller bo i ett behandlingshem, istället för att vistas i en fängelseliknande institution, kommer i det långa loppet att minska brottsligheten.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.