En människa kan förändra världen

Av Dick Sundevall 2013-02-03

Hon bröt mot normer, bestämmelser och lagar. En rebell i ordets absolut bästa mening, som kan stå som symbol för allt bra i begreppet civilt motstånd. Följaktligen greps hon av polisen. Rosa Parks utgör ett föredöme för oss alla.

Hon sitter där i bussen, den 42-åriga sömmerskan. Ser ut som en snäll tant. Men genom sitt lagbrott att sitta där och vägra resa sig, kom hon att förändra världen.

   Händelsen på bussen utspelade sig i staden Montgomery i delstaten Alabama den 1 december 1955. Ombordstigningen för svarta var en formell procedur: Först löste man biljett framme hos chauffören, sedan steg man av bussen för att återigen stiga ombord genom dörren längst bak. Sittplatserna var indelade i två sektioner: En för vita passagerare och en annan för svarta.

   Det fanns särskilda regler som passagerarna var tvungna att åtlyda. Svarta fick inte sätta sig intill vita, inte ens om mittgången skilde dem åt. Om ingen sittplats var ledig för vita, var de svarta skyldiga att ge upp sin plats till den vites förmån. Långt fler svarta än vita använde kollektivtransporten och det blev snabbt ont om platser för svarta.

/wp-content/uploads/content/bilden/en-manniska-kan-forandra-varlden/Rosa Skylt.jpg   Den dagen, när Rosa Parks satt där på bussen, blev hennes reaktion och svar på
bussförarens uppmaning att hon skulle flytta på sig:

– I’m not movin’, you may arrest me if you need to.

Det resulterade i att hon greps av två poliser.

   Parks vägran att ge upp sin plats följdes av en 381 dagar lång bojkott, där svarta medborgare vägrade åka med bussarna. Alltså, återigen civilt motstånd.
Drygt ett år efter att Rosa Parks vägrat resa sig, den 21 december 1956, slog USA:s högsta domstol fast att det stred mot grundlagen att segregera användare av buss eller annat kollektivtransportmedel.

   Det var inga elitsoldater med avancerade vapen som åstadkom förändringen.
Inte heller några tatuerade MC-killar i speciella västar. Inga folkvalda parlamentariker. Inget politiskt parti. Ingen president.
Det var en 42-årig sömmerska. En tant som en dag fick nog. Som tordes. Som satte ner foten. Som visade världen. Hennes namn, Rosa Parks, kommer därmed alltid att leva vidare.

   Rosa Parks agerande blev en symbol för motståndet mot rasism i alla dess former i USA, och kom att utgöra en grund för den framväxande medborgarrättsrörelsen.
/wp-content/uploads/content/bilden/en-manniska-kan-forandra-varlden/RosaMedText.jpgHon kom att hyllas av Martin Luther King. Statyer av henne restes och vägar fick bära hennes namn. Efter några årtionden togs hon emot av presidenter i Vita huset.

Utifrån hennes agerande myntades uttrycket: En människa kan förändra världen!
Uttryckt på mer vardagligt svensk talspråk:

– Den där dagen jävlades dom med helt fel person!


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.