Skärpta straff för vapenbrott

Publicerad 2013-01-31

Maxstraffet för vapenbrott ska höjas från fyra till sex års fängelse. Begreppet Synnerligen grovt vapenbrott, införs i lagstiftningen.

Utvecklingen med det ökande antalet skjutningar och problemet med det stora antalet illegala vapen verkar ha nått beslutsfattarna i riksdag och regering och idag lämnade Regeringens särskilde utredare Doris Högne Rydheim över utredningens betänkande till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår en uppdelning samt höjning av maxstraffet för brottet vapenbrott. De nya straffsatserna föreslås bli sex månader till fyra år fängelse för grovt vapenbrott och två till sex års fängelse för det nya brottet, synnerligen grovt vapenbrott.

– Straffsatserna överlappar varandra, förklarar Högne Rydheim vid dagens presskonferens.

Var gränsen kommer att gå kan hon inte svara på i dagsläget.

– Nej, det kan jag inte svara på, men det blir vid fler än ett vapen.

Även innehav av enbart magasin ska räknas som vapenbrott enligt utredningens förslag.

– Det är för att ge polisen verktyg i kampen mot illegala vapen. Vi vet att kriminella grupper transporterar runt vapendelar och med det här förslaget kan polisen agera, förklarar Högne Rydheim, bilden nedan.

/wp-content/uploads/content/rattssakerhet/Vapenbrottpresentation.png

Helautomatiska vapen förbjuds

Det föreslås även förändringar för innehavare av vissa legala vapen. Helautomatiska vapen ska förbjudas helt enligt förslaget.

– Vi menar att vi inte kan se ett behov av helautomatiska vapen för civilt bruk.

För halvautomatiska vapen anser utredningen att extra stora magasin bör förbjudas och en gräns sättas vid att magasinet inte får vara större än att fem procent av kulorna finns i loppet.

– Halvautomatiska vapen med extra stora magasin kan ju bli fruktansvärt farliga.

Flera frågor till Doris Högne Rydheim gällde om de föreslagna åtgärderna räcker för att få bukt med vapenproblemet. Hon förklarade att det här är en av flera parallellutredningar och nämnde polis- och tullmyndighetens utredning om vapensmuggling och den förestående vapenamnestin som åtgärder mot problemen med vapen ute i samhället. Även frågan om polisens befogenheter till avlyssning togs upp men frågan har inte ingått i utredningens uppdrag. Doris Högne Rydheim förklarade det föreslagna förbudet mot hel- och i viss mån halvautomatiska vapen:

– Om vi lyckas täppa till införseln av illegala vapen kommer kriminella söka nya vägar att få tag på vapen. Och då kan legala vapen bli en väg.

 

Nedan, utredningen och förslaget till ny vapenbrottlagstiftning som separat fil.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.