Föräldrars skyldigheter

Av Carlos Paulsson 2013-01-24

Det kanske låter hårt och opersonligt att rikta kritik mot föräldrar som satt barn till världen. 

Det låter tråkigt att påstå att de inte tar hand om barnen och därför uppmana dem att vakna. Jag kan förstå ifall vissa uppfattar det som om jag skulle tro mig vara bättre än någon annan. Men… det tror jag absolut inte.

Ständiga förändringar

Jag har valt att som polis jobba med ungdomar för att jag tror och hoppas att det är just där jag gör som mest nytta. Att jobba med unga kräver ett engagemang och en vilja att förändra, tro på det man gör. I ungdomsvärlden sker det ständiga förändringar.

Ungdomen i sig genomgår en viktigt utveckling under några korta år. Under dessa år är vuxenvärldens påverkan på den unge otroligt viktig. Vad är okej och inte, hur vi beter oss mot varandra, vilket språk vi använder, vilka förebilder man väljer. Allt detta ställs ungdomar inför med olika förutsättningar.

Fyra år att hämta hem

Jag brukar säga att stökar du under fyra år så tar det fyra år att hämta hem. På nåt sätt är mitt mål att förebygga antal år kidsen ska behöva hämta hem. Att resan tillbaka blir så kort som möjligt. Då jag i dagsläget uppfattar det som att alltför många föräldrar inte finns närvarande, måste vi säga STOPP och backa bandet. 

Mitt engagemang tar skada av en vuxenvärld som sviker ungdomarna. Samhället måste ställa krav på föräldrar vars barn ständigt är en fara för sig själv och för andra.

Jag vet att föräldrar likt ungdomar har olika förutsättningar. De ska erbjudas knuffar i rätt riktning. Men då alltför många som blir knuffade på inte rör sig en centimeter måste samhället ställa högre krav på det egna ansvaret. Skyldigheter! 

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.