Spionfallet Ströberg

Av Nilsson-Larancuent 2013-01-09

Under det senaste decenniet har det svenska rättssystemet fått sig en rejäl törn – antalet oskyldigt dömda som friats i efterhand har varit alltför många. Bertil Ströberg gick bort innan han fick upprättelse.

Bertil Ströberg är en av de mindre kända spionerna i Sverige, men likväl är hans fall intressant, speciellt idag när det gång på gång uppdagas hur rättsväsendet har dömt oskyldiga människor till långa fängelsestraff. Frågan är om inte även Bertil Ströberg har fått sitt liv förstört till följd av grundlösa anklagelser.

Författaren Pelle Berglund lyfter i boken fram ett flertal frågetecken som tyder på att Bertil Ströberg kanske inte alls var skyldig. Såvitt det framgår av det som redovisas i Spionfallet Ströberg så framlade chefsåklagare Karl-Gerard Svensson inga konkreta bevis, utan bara indicier. Trots detta, och trots att Ströberg hela tiden nekade, utdömdes sex års fängelse som avtjänades på Kumlaanstaltens säkerhetsavdelning.

Mycket kring fallet har varit hemligstämplat under lång tid, men nu – ett kvartsekel senare – har författaren fått ut en del material och bilden som framträder är skrämmande. En chefsåklagare som undanhållit bevisning som talar till den anklagades fördel, en övernitiskt SÄPO som agerat förhastat och inte alltid inom lagens ramar samt ett rättssystem som till varje pris ville ha någon dömd. Allt detta skapade grunden för vad som kan vara ännu en rättsskandal.

Under det senaste decenniet har det svenska rättssystemet fått sig en rejäl törn – antalet oskyldigt dömda som friats i efterhand har varit alltför många, för att inte tala om omständigheterna kring Thomas Quicks erkännanden som i bästa fall varit suspekta. Alla dess kriminalfall har lyft fram hur straffrätten i vårt avlånga land är långt ifrån felfritt. Det är utifrån denna aspekt som Spionfallet Ströberg bör läsas – man förfasas och inser att Sveriges rättsliga problem inte bara är ett nutida bekymmer

Författare: Pelle Berglund
Förlag: Sivart förlag
Utgivningsår: 2011


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.