Fånig skadegörelse

Av Ricard A R Nilsson 2013-01-08

Förstör en fri person sin egen ägodel straffas man inte. Men i fängelse kan förstörelse av exempelvis en egen kopp leda till förlängt straff.

En fånge på min avdelning tappade sin egen kopp i golvet, personal uppfattade det som att han kastat den i golvet. Oavsett vilket så var det hans privata kaffekopp som han köpt för egna pengar som gick sönder. Trots detta ansåg en beslutsfattare att han skulle hållas ansvarig och riskera att få förlängt straff.

Inte särskilt genomtänkt

En rapport skrevs där den intagne anklagades för skadegörelse, förhör hölls och ett beslut fattades. I detta beslut stod att han befunnits skyldig till skadegörelse och därför ska tilldelas en varning. Denna varning kan komma att leda till att hans villkorliga frigivning senareläggs.

Jag förstår det inte riktigt, hur kan någon tycka att det är skadegörelse att förstöra en privat ägodel? Nej, det verkar inte särskilt genomtänkt. Nu har den intagne överklagat beslutet, får se om högre rättsinstanser gör en lika fånig bedömning.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.