Fallet Ari Mattinen 2: Fel, fel och återigen fel

Publicerad 2013-01-31

De så kallade bevisen håller inte för närmare granskning. I den här artikeln om fallet Ari Mattinen avhandlar vi framförallt den tekniska bevisningen. På punkt efter punkt visar det sig att det inte kan ha gått till så som domstolarna hävdar i sina fällande domar.

Av Dick Sundevall
Peter Isaksson
Nina Silventoinen
Wille Eriksson

Bakgrund fallet Ari Mattinen:

Någon minut efter klockan fyra på natten till den 31 oktober 2001, hör en man i Jakobsberg i norra om Stockholm, en kvinna skrika. När han tittar ut genom fönstret ser han en kropp som kommer uppifrån och faller ner i marken.

Det är en kvinna, Tarja Köngäs, som har hamnar en dryg meter ut från husväggen. När polis och ambulans kommer till platsen är hon död.

Den 2 februari 2007 dömer Sollentuna tingsrätt Ari Mattinen till livstids fängelse för mord på Tarja Köngäs. I domskrivningen framgår bland annat:

Tingsrätten anser att omständigheterna tillsammantagna är sådana att det kan uteslutas att Tarja Köngäs skulle ha ramlat ut från fönstret eller själv tagit sitt liv. Det måste ha varit en annan person som har slängt ut henne från fönstret.

Svea hovrätt kommer sedan till samma slutsats i sin dom.

Men var det ett mord – eller var det ett självmord? Att fel person döms för ett mord får inte hända. Men än värre blir det om en person döms till livstids fängelse utan att det har begåtts något brott överhuvudtaget.

 

Låt oss granska de fällande domarna mot Ari Mattinen på punkt efter punkt:

1. Riad Chammas vittnesmål

/wp-content/uploads/content/grav/ari-mattinen/HusInprickadeVittnen.pngNågon minut efter klockan fyra på natten till den 31 oktober 2001, hör en man, Riad Chammas, i Jakobsberg i norra om Stockholm, en kvinna skrika på hjälp. När han tittar ut genom fönstret ser han en kropp som kommer uppifrån och faller ner i marken. Det visar sig vara den 45-åriga Tarja Köngäs, som hamnar en dryg meter från husväggen. När ambulanspersonal kommer till platsen är hon död.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta vad Riad Chammas sagt sig se och höra.

2. Marin Teymyrs vittnesmål

En kvinna, Marin Teymyr, hör också en kvinna skrika vid ungefär den tiden på natten. Samma sak här, allt tyder på att hennes vittnesmål är korrekt.

Bilden ovan: Översta pilen visar det fönster som Tarja Köngäs kom från. Den runda röda pricken markerar Hilda Antwans fönster. Den nedre pilen pekar mot Riad Chammas fönster.

3. Hilda Antwans vittnesmål

Antwan som bor i våningen under den lägenhet som det visar sig att Tarja Köngäs kommit farande ifrån, berättar att hon under natten hört ljud av bråk i form av höga röster, möbler som flyttas och glas som krossas, som hon uppfattade kom från den lägenheten.

Det här är en av de tyngsta faktorer som leder till den fällande domen. Men den tekniska undersökningen av lägenheten visar något helt annat än hennes vittnesmål:

/wp-content/uploads/content/grav/ari-mattinen/SmutsTagentbordLyft.pngLägenheten är ostädad och sågspån efter reparationer några veckor tidigare finns kvar i köket. Se bilden till höger.

Därmed kan kriminalteknikerna se om en stol, något bord, datorn, tangentbordet eller musen, har flyttats minsta lilla centimeter. Och under den vecka de undersöker lägenheten ser de att så inte har skett de senaste dygnen.

Det finns inte alls några spår av glas som krossats och inget som tyder på att det har sopats upp någonting eller dammsugits den senaste månaden.

På ett soffbord står ett läppstift på högkant och här och där står tomma ölburkar uppställda. Det här hade sannolikt vält vid minsta lilla knuff om det förekommit något som liknar handgemäng i lägenheten. Och kriminalteknikerna finner ingenting som tyder på att det förekommit någon form av strid i de två rummen eller i köket.

De ljud Antwan hört måste alltså rimligen ha kommit från någon annan lägenhet i det åtta våningar höga huset. Via ventilationstrummorna kan det ha kommit från ett antal lägenheter. Och om det var ljud från personer som bråkade eller om det var från ett tv-program, ska vara osagt.

En annan granne, som bor på samma sjunde våningsplan som Mattinen påstår att ljudet av bråk kom från våningen ovanför.

Därtill stämmer inte Hilda Antwans tidsangivelsen för bråket med den tidpunkt som Tarja Köngäs kommer fallande från sjunde våningen.

4. Ringklockan

När polisen ringer på dörren till lägenheten som man tror att Tarja Köngäs kommit från, är det ingen som öppnar trots flera ihållande ringningar. Först när poliserna ett flertal gånger bankat på dörren och ropat att det är polisen, öppnar Ari Mattinen dörren.

Förklaringen till att han inte öppnade när polisen ringde på är inte, som kanske kan misstänkas, att han låtsades som att han inte var hemma. Det handlar om att han hade blockerat ljudet från ringklockan med en plastkasse och att han berusad sov tungt med drygt två promille i blodet.

5. Polisens vittnesmål

I tingsrättsdomen redogör den polis som ledde gruppen som kom in i Ari Mattinens lägenhet utförligt för hur Mattinen reagerade, innan de tog honom med till polishuset. Vi återgav hela hans vittnesmål i den första artikeln om det här fallet. Se länk till den artikeln nedan.

Läs gärna det vittnesmålet noga och fundera över om det finns något i det som tyder på att Mattinen skulle ha gjort sig skyldig till mord den senaste timmen. Vi kan inte se det på en enda punkt. Tvärtom stämmer polisbefälets vittnesmål angående Mattinens beteende mycket väl med Mattinens påstående om att han sovit och inte vet vad som hänt med Tarja Köngäs.

6. Kastats ut från köksfönstret?

/wp-content/uploads/content/grav/ari-mattinen/FonsterMusNara.pngEnligt Stockholm tingsrätt och Svea hovrätts fällande domar ska Mattinen ha ”kastat”, ”slängt” eller ”knuffat” ut Tarja Köngäs från köksfönstret.

För att det skulle kunnat ske måste fönstret ha öppnats så mycket att musen till datorn på köksbordet hade flyttats. Vilket den inte hade gjort. Se bilden till vänster.

Dammet och sågspånen på köksbordet visar att så inte har skett. 

Polisen gör en sedan en rekonstruktion med en docka. Inte ens med en stel docka, att jämföra med en kvinna som gör motstånd, går det att få ut dockan utan att skjuta upp fönstret så mycket att musen flyttas ur sitt läge.

/wp-content/uploads/content/grav/ari-mattinen/PolisMed DockFonster.pngPå polisens foto till höger syns det i bildens nedre vänstra hörn.

Fönstret var tillskjutet och det hade fastnat i stängt läge även om det inte var stängt med fönstervredet. Det här är en av de tyngsta punkterna som Mattinen dömdes på. Domstolarna drog slutsatsen att någon hade stängt fönstret efter att Tarja Köngäs hade hamnat på marken sju våningar ner. Och att det måste ha varit Ari Mattinen.

Men – det visade sig vid upprepade tester att om fönstret i sovrummet var öppet, så som det var den aktuella natten, så blåste köksfönstret igen av korsdraget.

Det här upprepades gång på gång med samma resultat. Och varje gång fastnade fönstret i stängt läge.

Ari Mattinen var i dåligt fysiskt skick efter många år av hårt supande.

Det visar sig bland annat genom att det tog honom upp till en halvtimme att gå en sträcka som en frisk vuxen människa går på 5-10 minuter. Utifrån det hävdar personer som hade kunskap om hans tillstånd att det skulle vara omöjligt för honom att lyfta upp och knuffa eller kasta ut Tarja Köngäs genom köksfönstret.

7. Tarja Köngäs fysik

Tarja Köngäs skulle inte själv ha kunnat ta sig upp och ut genom fönstret på grund av att även hon hade dålig fysik på grund av sitt supande, har det hävdats.

/wp-content/uploads/content/grav/ari-mattinen/AvforingStolNarbild.pngMen några timmar tidigare hade hon under kvällen gått till och från en krog 600 meter från lägenheten och då varit tvungen att gå uppför 25 trappsteg. Så rimligen kunde hon via en köksstol ha tagit sig de därpå följande 35 centimetrarna upp i fönstret.

Hon var dock i så dålig kondition att hon ibland inte kunde hålla sin avföring. Och på stolen vid fönstret och på hennes fötter fanns spår efter avföring. Se bilden ovan. Några motsvarande spår fanns inte på Ari Mattinen.

8. Blåmärkena på armarna

På Tarja Köngäs armar fanns blåmärken av det slag som blir om någon griper tag om armarna. Men dessa kan ha uppkommit upp till 24 timmar tidigare. Och såväl Ari Mattinen som andra har klargjort att när hon varit kraftigt berusad så har de ibland behövt lyfta upp henen från möbler eller golvet. Möjligen kan blåmärkena också ha uppkommit i samband med att ambulansmännen lyfte över henne till en bår.

Läkarundersökningar av Ari Mattinen efter att han anhållits visar inga som helst tecken på strid. Inga hudavskrapningar under naglarna som kommer från Tarja Köngäs eller något i den vägen. Se utdrag ur SKL:s undersökning nedan.

/wp-content/uploads/content/grav/ari-mattinen/SKLOmNagelskrap.png

Inte heller fanns det några hudavskrapningar under Tarja Köngäs naglar, som det brukar finnas i form av avvärjningsskador vid slagsmål och strid.

Så här summerar Ari Mattinens advokat Johan Eriksson dessa fakta, i sin andra resningsansökan:

Vet vi att ett bråk verkligen har ägt rum? Den enda som vet är Ari Mattinen och han hävdar att något bråk aldrig ägt rum. Eftersom han inte i något enda fall i förhören beslagits med lögn i samband med det han står anklagad för, måste man tillmäta hans ord trovärdighet.

Exempelvis nämner Ari Mattinen i förhör att han efter midnatt gått ut och hämtat pengar från bankomaten. Han skulle lika gärna kunna ha sagt att TK hoppade när han var ute och tog ut pengar. Kvitton med tidsangivelser finns kvar. Det gör han inte. Allt Ari Mattinen sagt som är kontrollerbart har visat sig stämma. Till detta bör föras att flera läkare undersökte Ari Mattinen, först på morgonen och därefter senare samma dag. Undersökningsresultatet är entydigt; Ari hade inte slagits med någon. Inte en skråma, inte en trasig nagel, inte ett blåmärke. Människor som utsätts för livsfara värjer sig och det ger som regel spår på förövaren. Oavsett hur svag en person är finns alltid kroppskrafter att ta till. Viljan att överleva är inbyggd i våra gener, det går inte att bortse från.

Att TK [Tarja Köngäs] inte heller har några skador på sina naglar eller DNA under dem som tecken på att ha befunnit sig i handgemäng med Ari Mattinen, stärker ytterligare hans utsaga. DNA under naglar är mycket vanlig förekommande när människor bråkat. Alla fysiska tecken pekar snarare mot att de inte slagits än att de har det.

/wp-content/uploads/content/grav/ari-mattinen/DockaIBuskarHojd.png9. Avståndet från husväggen där Tarja Köngäs hamnade

Tarja Köngäs hamnade en dryg meter ut från husväggen när hon slog i marken.

Se bilden till höger på polisens docka, som har placerats där Tarja Köngäs hittades.

De röda ringarna på bilden markerar grenar som har brutits av när hon träffade marken. Det tyder på att hon hade hamnat ännu närmare husväggen om inte buskarna funnits där.

Om hon hade kastats eller knuffats ut hade hon enligt vedertagna fysikaliska lagar hamnat flera meter längre ut.

Vi kommer att återkomma mer utförligt till det i en separat artikel, där vi i samarbete med Tekniska Högskolan i Stockholm har gått igenom det här scenariet. 

10. Annan möjlig mördare, olycka eller självmord?

Ingenting tyder på att någon utomstående tagit sig in i lägenheten under natten. Rimligen finns det bara två möjliga förklaringar till att Tarja Köngäs hamnade sju våningar nedanför lägenheten: Att Ari Mattinen mördade henne, eller att hon begick självmord.

Var då Tarja Köngäs självmordsbenägen? En tidigare sambo har bestämt förnekat det. I nästa artikel reder vi ut den frågan. Slutsatsen är odiskutabel: Hon var definitivt självmordsbenägen och hade tidigare försökt begå självmord.

11. Reservationerna

Två gånger har resningsansökningar i fallet avslagits. Men justitieråden i Högsta domstolen har inte varit eniga vid något av dessa tillfällen.

Vid den första ansökan ville två av fem justitieråd att fallet Mattinens skulle prövas på nytt i en ny rättegång. Bland annat anför de i sin skriftliga ”Skiljaktiga mening”:

När det gäller hovrättens dom kan inledningsvis konstateras att det inte förelegat något bevis som otvetydigt binder Ari Mattinen vid att ha berövat Tarja Köngäs livet genom att knuffa ut henne genom köksfönstret.

Vidare hävdar de att Mattinen är dömd på, ett relativt litet antal omständigheter som tillåter olika tolkningsmöjligheter.

De två justitieråden konstaterar också att:

 /…/den omständigheten att den tekniska utredningen rörande förhållandena i köket som förebringats i domstolarna inte talar för att det förekommit någon våldsanvändning vid köksfönstret, medför att det sammantaget finns skäl att hysa tvivel om domens riktighet.

Utifrån ovanstående avslutar de med att framföra att då Ari Mattinen dömts till livstidsstraff för mord, bör det nya materialet leda till bedömningen att det föreligger synnerliga skäl för att frågan om Ari Mattinen gjort sig skyldig till brottet prövas på nytt.

Vid den andra resningsansökningen var det nya justitieråd och en av dessa reserverade sig mot att resningsansökan avslogs.

Ari Mattinen är dömd för mord till livstid av några juristdomare i lägre instanser och ett gäng nämndemän. Medan tre av landets högsta domare, justitieråd i Högsta domstolen, har framfört som sin uppfattning att domen borde omprövas i en ny rättegång. Men likafullt sitter Ari Mattinen inlåst där han sitter.

 

Nedan en separat fil med ett förhör som hölls med brottsplatsutredaren Evald Knutsson i februari 2012, utifrån hans iakttagelser och undersökningar i lägenheten direkt efter Tarja Köngäs död. Mitt i förhöret har det hamnat ett beslut om förnyad förundersökning, men förhöret fortsätter därefter. Bland annat säger kriminalteknikern, ”för mig är det ett mysterium att någon fälldes”.

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.