Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofetior i Sverige och världen

Av Nilsson-Larancuent 2012-11-23

Clas Svahns bok om sekter och hemliga sällskap rekommenderas varmt av Nilsson[&]Larancuent.

I denna reviderade och utökade upplaga får läsaren en tydlig vink om att världen i första hand inte alltid styrs av de demokratiskt valda politikerna. Det finns nämligen en uppsjö av mer eller mindre hemliga sällskap och organisationer där det inte är helt osannolikt att ett och annat personligt samtal sker, som sedan får följder för dem av oss som befinner sig utanför maktens korridorer.

Men det är inte bara konspirationsteoretiker som har behållning av denna bok. Utan det ges en sammanfattande genomgång av såväl destruktiva sekter och organisationer, som olika domedagsprofetior. Det är till viss del skrämmande läsning. Trots att vi befinner oss i andra årtiondet av 2000-talet har organisationer som Ku Klux Klan fortfarande ett starkt fäste. Alltfler söker sig även till religiösa och dubiösa sekter där inte alltför sällan mord sker i Guds namn. I en tid av global oro verkar det som om många önskar ingå i en gemenskap där de hoppas finna tryggheten, och om detta kräver absolut lydnad som ibland bryter mot lagen verkar få bekymrade om.

Sen är ju alltid domedagsprofetiorna intressanta. Så många har förutspått jordens undergång, men än har ingen – turligt nog – haft rätt. Nu närmast berättar Clas Svahn om Mayakalendern, som ”tydligt” fastställer slutet på allt den 21 december 2012. Men att slutet är nära kan lika gärna betyda slutet på en era och början på en annan. Vi får väl se, inom kort vet vi svaret.

Innan detta ödesdigra datum infinner sig kan vi faktiskt rekommendera en genomläsning av Clas Svahns bok, som är både underhållande och lärorik.

Författare: Clas Svahn
Förlag: Semic
Utgivningsår: 2012


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.