Besök av barn vägras

Av Ricard A R Nilsson 2012-11-25

En ny regel har införts inom Kriminalvården som kan innebära att jag inte tillåts träffa min systerson.

Besök av barn i anstalt eller häkte ska alltid ske utifrån vad som anses vara för barnens bästa. Detta ser jag som en självklarhet.

Men Kriminalvårdens tolkning av vad som är för barnets bästa är minst sagt besynnerlig. De menar att huvudregeln ska vara att om det inte är ett barn som är närstående så ska besök nekas.

Problemet här blir definitionen av begreppet närstående, Kriminalvårdens tolkning betyder i praktiken att endast ens egna barn är närstående. Detta innebär alltså att besök av exempelvis syskonbarn eller barnbarn som huvudregel ska vägras.

I sammanhanget kan det nämnas att syskon, föräldrar och fru/sambo/flickvän automatiskt anses som närstående, men att syskonets barn eller ett barnbarn alltså inte är det. Ganska ologiskt.

Föräldrarna bör bestämma

Nu vet jag inte om det är inom hela Kriminalvården eller bara inom den region där anstalten Tidaholm ligger som den nya regeln gäller. Men enligt mig bör det rimligen i första hand vara vårdnadshavaren som beslutar om ett besök är för barnets bästa eller inte.

Om exempelvis modern anser att barnet mår bra av att ha kontakt med en morbror eller morfar borde det inte vara upp till Kriminalvården att göra en annan bedömning, i alla fall så länge det inte handlar om att barnet är ett brottsoffer eller att det finns misstankar om misshandel eller andra uppenbart negativa omständigheter.

Dom av oss som har kvar tidigare besökstillstånd får behålla dem, men vad händer när jag flyttar? Ska jag inte längre få träffa mitt syskonbarn? Nej, det känns väldigt olustigt alltihop och jag får nog se till att gå vidare med detta den juridiska vägen.

 

I övrigt tycker jag, att 74-årige Leif Bruno Axmyr, som har suttit över 30 år i fängelse, ska få sitt livstidsstraff tidsbestämt.

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.