Fängelse för obäddad säng

Av Nilsson-Larancuent 2012-11-17

Vid anstalten Tygelsjö kan fångarna få förlängt straff ifall de inte bäddar sin säng. Detta trots att ett sådant förfarande bryter mot vad Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt och sannolikt även är olagligt.

I fängelse finns många regler som ska följas, men på anstalten Tygelsjö har det gått så långt att fångarna bestraffas om inte sängen är bäddad. I det fall en säng uppdagas vara obäddad alltför många gånger, skrivs en rapport som sedan leder till ett beslut om styrkt misskötsamhet. Tillräckligt många beslut av denna karaktär kan leda till att en intagens villkorliga frigivning skjuts upp, vilket i praktiken innebär att den berörde fången får sitta extra tid i fängelse bara för att hans säng varit obäddad.

Har anmälts till JO

En intagen som rapporterats för att inte ha bäddat sin säng har skrivit till Justitieombudsmannen för att se om anstaltens regel är laglig, i anmälan kan bland annat läsas:

”Intagna som inte bäddar sin säng drabbas av sanktioner till följd av anstalten Tygelsjös förbud mot att ha sängen obäddad. … En intagen kan således komma att hållas ytterligare frihetsberövad till följd av att han inte har bäddat sin säng och detta förbud mot att ha en obäddad säng saknar direkt stöd i lag. Anstalten Tygelsjös interna regel bör, med hänvisning till vad Högsta förvaltningsdomstolen fastställt … anses lagstridigt.”

Det domstolsbeslut som det hänvisas till klargör bland annat att lokala regler som kan medföra sanktioner för de intagna borde ha ett tydligt lagstöd, vilket anstalten Tygelsjös bäddningsregel alltså saknar.

Ser inga problem med regeln

När anstaltens kriminalvårdschef Anders Backman konfronteras med uppgifterna om att deras regel kan vara i strid med såväl gällande lagstiftning som vad Högsta förvaltningsdomstolen fastställt, säger han bland annat:

– Praxis på Tygelsjö är att se till så att de intagna håller ordning på sina rum. Jag ser inga problem med att rapporter delas ut till intagna som inte har bäddat sängen.

Att intagna i praktiken riskerar att få sin villkorliga frigivning uppskjuten ser han inte heller som ett bekymmer.

– Det är nästan uteslutet att någon enstaka rapport för brott mot ordningsreglerna skulle leda till att frigivningen blir senarelagd.

På frågan om det inte kan bli aktuellt med en senareläggning om en intagen vid ett flertal tillfällen inte bäddar sin säng och varje gång får en rapport, säger Anders Backman bara att han inte kommenterar hypotetiska fall.

Försöker slingra sig

Den intagne som skrivit JO-anmälan tycker att kriminalvårdschefen bara försöker slingra sig.

– När jag satt på Tygelsjö fanns det många intagna som hade fått flera rapporter för att de inte hade bäddat. Dagligen fanns det någon som fick en tillsägelse och om det sen inte bäddades skrevs en rapport. Vi är vuxna människor och det är absurt att vi kan få längre fängelsestraff för något sånt här.

Högsta förvaltningsdomstolen har alltså klargjort att regler i fängelse som kan medföra sanktioner borde ha stöd i lag. Möjligheten för lokala anstalter att införa egna ordningsregler är också begränsade. Allt detta känner Anders Backman till, men när Para§raf frågar honom om personalen på Tygelsjö även fortsättningsvis kommer att upprätta misskötsamhetsrapporter om intagna inte bäddar sin säng, är hans enda svar:

– Jajamänsan!

 

Som separat fil nedan, den intagnes JO-anmälan.

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.