Fallvatten

Av Nilsson-Larancuent 2012-11-14

Det sägs att människans sanna natur kommer fram i en nödsituation, tyvärr är det oftast de mörka och primitiva sidorna som tar sig till ytan, vilket också är fallet hos flera av karaktärerna. Nilsson[&]Larancuent har läst Mikael Niemis, Fallvatten. Läs deras omdöme.

Naturkatastrofer har vi i Sverige varit förskonade från i modern tid. Men vad händer när naturen inte längre låter människan styra och slutligen återtar makten?

I Mikael Niemis Fallvatten har ett tungt, nästan oupphörligt regn fallit i nordligaste Sverige under hela hösten. Till följd av detta rämnar de dammar som finns uppe vid Lule älv och då är den norrländska katastrofen ett faktum. Detta scenario är något som även har diskuterats i verkligheten, alltså vad konsekvenserna skulle bli om Suorvadammen eller någon av de andra fördämningarna som håller tillbaka miljoner ton vatten, skulle brista. Här ger Mikael Niemi sitt förkrossande och dystra svar på frågan: Tänk om?

Det sägs att människans sanna natur kommer fram i en nödsituation, tyvärr är det oftast de mörka och primitiva sidorna som tar sig till ytan, vilket också är fallet hos flera av karaktärerna. Under en dag får läsaren följa de som är villiga att offra andra för att rädda sig själva. Vissa upplever sin sista stund i livet. En del begår horribla brott. Men där finns även osjälviskhet och mod. De dånande vattenmassorna destillerar ner de drabbades tillvaro till det absolut mest grundläggande – att leva eller dö.

Det är en dramatisk och intensiv bok där tempot är lika högt som hastigheten på den flodvåg som förintar allt i dess väg. Läs och begrunda, denna verklighet skulle under vissa omständigheter kunna hända.

Författare: Mikael Niemi
Förlag: Piratförlaget
Utgivningsår: 2012


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.