Mord med stöd av regeringen

Av Nilsson-Larancuent 2013-02-28

United Bamboo Gang är Taiwans mäktigaste maffiaorganisation. De sysslar med allt från människosmuggling och prostitution till narkotikahandel och lönnmord. Idag har de även förgreningar till Europa.

Den numera ökända triadorganisationen grundades 1956 och var från början ett gäng bestående av några tonåriga söner till prominenta ledare samt högt uppsatta officerare i Chiang Kai-sheks armé, som hade tvingats fly från Kina till Taiwan. Inledningsvis höll de på med rån och beskyddarverksamhet, men fädernas nära anknytning till det taiwanesiska regeringspartiet Kuomintang, gjorde att gänget inom kort blev ett verktyg för makthavarna.

Fick skydd från regeringen

De avhoppade kinesiska officerarnas nära band till regeringspartiet var något som organisationen utnyttjade. Med tiden växte samarbetet sig allt starkare, det gick så långt att United Bamboo Gang under en lång period åtnjöt såväl stöd som ett nästintill absolut beskydd från regeringen. Politiker misstänks bland annat för att ha använt organisationen för att lönnmörda opponenter, bland andra undanröjdes exilförfattaren Henry Liu som hade flytt till USA. Även om detta samarbete idag officiellt är helt avbrutet finns det dem som menar att United Bamboo Gang fortfarande har ett starkt inflytande i maktens korridorer, såväl i Taiwan som i Kina.

Utövar välgörenhet

Med tiden växte gänget sig tillräckligt starka för att inte längre bara vara regeringspartiets förlängda arm. Idag är United Bamboo Gang Taiwans mäktigaste triad och inte mycket sker i landets undre värld utan att de har godkänt det.

/wp-content/uploads/content/utblick/bamboo-gang/Bamboo6.jpgDeras expansion och makt beror mycket på deras interna regelverk som i viss mån även kan ses som en handlingsplan. Bortsett från de vanliga normerna inom kriminella organisationer, exempelvis att man aldrig ska tjalla, så finns där även regleringar kring hur man ska bete sig gentemot andra. En av bestämmelserna är att man inte ska agera provocerande utan istället söka harmoni med sin sociala omgivning. I flera samhällen där United Bamboo Gang är verksamma utövas välgörenhet. Mat delas ut och de svaga ges beskydd. Genom att hålla sig väl med även den ”civila befolkningen” kan gänget vända sig dit för att få hjälp med att exempelvis gömma medlemmar som är efterlysta. Villigheten att i första hand samarbeta är vad som har hjälpt dem att hitta allierade och växa. Men när den fredliga vägen inte fungerar tar de till hot, tortyr och avrättningar för att få sin vilja igenom.

Drakhuvudet

Som symbol använder United Bamboo Gang ofta olika versioner av en drake, deras högsta ledare är därför känd som drakens huvud. Chi-li var en av de 17 tonåringar som var med och grundade United Bamboo Gang. Chi-li som även kallades för ”Lord Dry Duck” (den torra ankan) eftersom han inte kunde simma, var under en lång tid gängets enväldige överhuvud. Organisationens expansion hade enligt flera varit omöjlig utan Chi-lis ledarskap. Han var även den som personligen åkte till USA och mördade exilförfattaren Henry Liu. När han greps och dömdes till livstids fängelse trodde många att organisationen skulle försvagas. Men Chi-li hittade som vanligt en väg ut. Trots det långa straffet lyckades han med hjälp av advokater och påtryckningar från höga tjänstemän i såväl Kina som Taiwan bli villkorligt frigiven efter bara sju år – under förutsättning att han utvisades.

Chi-li flyttade då till Kambodja där han fortsatte att styra United Bamboo Gang. Efter ett tag greps han återigen, denna gång för att ha organiserat ett kriminellt gäng. Men återigen gick höga politiska makter in och räddade honom. Den 11 augusti 2001, efter bara en månad i rättsligt förvar, släpptes han. Chi-Li behöll sin position som en av världens mäktigaste kriminella ledare ända fram till sin död i /wp-content/uploads/content/utblick/bamboo-gang/Bamboo5.jpgoktober 2007. Idag leds United Bamboo Gang av Chi-lis bästa vän och adept Chang An-lo, också kallade ”den vita vargen”, bilden till höger.

Utbildad på Stanford

Under An-los ledarskap har United Bamboo Gang gått in i en ny era. Han är utbildad på det amerikanska elituniversitetet Stanford och har sett till att organisationen blivit mer affärsinriktad. Men detta har inte inneburit att de minskat sin brottslighet, snarare tvärtom. Genom att använda sig av affärsmässiga metoder i kombination med rått våld och kriminella principer har de lyckats expandera än mer.

United Bamboo Gangs makt blir alltså bara större. Idag finns det omkring 20 000 fullvärdiga medlemmar och en del av dessa har slagit rot i ett flertal ickeasiatiska länder. USA, Canada, Storbritannien och Österrike är bara några exempel på organisationens internationella spridning. Och var de än etablerar sig, följer lidande och död i deras kölvatten.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.