260 år av mord

Av Ricard A R Nilsson 2013-03-14

Arbetade med en studieuppgift och kom då fram till att mordfrekvensen i Stockholm har varit konstant i 260 år.

Ofta diskuteras om samhället blivit brutalare och om det dödliga våldet har ökat eller minskat. Ser man till antalet mord och dråp i vår huvudstad kan det konstateras att det har legat på en konstant nivå i 260 år. Naturligtvis är detta i relation till folkmängden, alltså räknat per 100 000 invånare. Detta tål att tänkas på, den mänskliga rasen är inte hänsynslösare idag än vad den var på 1750-talet. Fast å andra sidan kan man se det som om att vi är lika brutala idag som vi var förr, trots att vi rimligen borde ha utvecklats och insett att våld inte löser allt.

   Intressant är även att när dödsstraffet avskaffades i Sverige i början av 1920-talet så ökade inte antalet fall av dödligt våld. Rimligen kan man dra slutsatsen att hårdare straff inte påverkar brottsnivån, i alla fall inte då det gäller mord och dråp. Folk lär ta livet av varandra oavsett vilket straff de riskerar.

   Vad säger det om människan? Har vi ett underutvecklat konsekvenstänkande? Nu blir det i och för sig lite fel när jag hänvisar till hela den mänskliga rasen, faktum är ju att det endast är en minoritet som har tagit livet av någon. Vilket innebär att vissa av oss – ja, jag räknar naturligtvis in mig själv – har dåligt konsekvenstänkande och att vissa av oss kanske inte har utvecklats att inse att våld inte löser allt. Hm, bara lite tankar jag hade, kände mig lite filosofisk idag när jag satt och skrev.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.