Placerar svensk polis ”bevis”?

Av Dick Sundevall 2013-04-16

Vi frågade Para§rafs krönikörer och bloggare: Tror du att det nu kan ha gått så långt att svensk polis, själva eller med hjälp av infiltratörer eller utländsk polis, börjat placera ut narkotika eller annat för att kunna sätta fast personer som de misstänker för grova brott?

Bakgrunden till frågan är vad advokaterna i den stora kokainrättegången mot Jonas Oredsson Falk med flera fört fram, om att de misstänker att polisen kanske har placerat kokain i en segelbåt i Göteborg.

Ricard Nilsson svarade:

Med risk för att låta som en stereotypisk fånge som hatar polisen så är mitt svar ja, jag tror att det i Sverige förekommer att poliser placerar ut bevisning i syfte att sätta fast vissa personer. Under mina år i anstalt har ett flertal interner – uppskattningsvis drygt 30 – hävdat att det hänt dem. Jag säger inte att alla talar sanning, men även om bara en av dem har rätt så har det ju de facto hänt.

Sen är det bara att tänka logiskt och se på fenomenet rent statistiskt. Att bevisning placeras ut av poliser vet vi har förekommit i andra demokratiska västländer, varför skulle det då inte ha inträffat i Sverige? Vi svenskar är väl ändå inte så arroganta att vi tror att just vår poliskår skulle vara helt fri från denna typ av korruption? Med detta sagt så tror jag inte att det förekommer i alltför stor omfattning. Inom alla yrkesgrupper finns rötägg och de är oftast i minoritet, något jag även tror är fallet inom polisen.

Gunno Gunnmo:

Nej, men mitt svar utgår ifrån det faktum att frågan gäller vad jag tror. Än så länge kan ingen veta och jag har svårt att föreställa mig att en svensk polis skulle medverka till ett så allvarligt avsteg från de etiska värden den svenska poliskåren kopplar till sitt uppdrag.

För mig förefaller inte argumentet att få rättegången till Sverige särskilt övertygande. En effekt av internationellt samarbete är att polisen i olika länder har god kunskap om olika länders rättssystem. Av det skälet kan man också bedöma förutsättningarna för fällande domar beroende på var ärendet avgörs. Att få målet till Sverige har som jag ser det ingen avgörande betydelse.

Peter Isaksson:

Jag tror absolut inte att svensk polis börjat placera ut narkotika eller annat i organiserad form, på direktiv från högsta ort inom polismyndigheten. Däremot är det ju omvittnat att det har hänt och jag är säker på att det kommer hända igen i enskilda fall även i Sverige.

Jag har många gånger när jag grävt i rättsfall varit mer än lovligt naiv och senare fått bevisat för mig att vissa poliser flyttat gränserna utanför lagens – och de flesta polisers moraliska gränser. Tilltalade har lurats att bli kronvittnen i utbyte mot straffrabatt, avtal som sedan inte hållits. Privatpersoner har anlitats av såväl polis som tullkriminalen för att arbeta som infiltratörer med brottsprovokationer på agendan. När sedan andra avdelningar inom tull- och polismyndigheterna kommit den anställde infiltratören på spåren har deras hanterare tagit sin hand ifrån dem och de har dömts till långa fängelsestraff.

I en öppnare värld med mer gränsöverskridande brottslighet tror jag att många av de poliser som arbetar med de grövsta brotten önskar sig mer befogenheter än vad den svenska lagstiftningen erbjuder. Samarbetar man då med andra länders polismyndigheter, där man kanske har en annan syn på till exempel infiltratörer och bevisprovokationer tror jag inte att det är ett oändligt steg att placera ut bevis.

Jag tror tyvärr inte att den stora allmänheten ser det här som ett problem om det skulle vara så. När jag diskuterar de här frågorna med människor jag möter, möts jag ofta av attityden och argumenten att det är bra att polisen gör något, det är lite Clint Eastwood över det hela. Det finns enligt min uppfattning en acceptans hos många människor för att göra det som krävs för att sätta dit grova brottslingar, även om det skulle vara olagligt. Kan man få någon dömd för ett gigantiskt narkotikaparti, är frågan om hur bevisen kom till en senare fråga. Den här samhälleliga moralen tror jag att man som polisman känner.

Jan Olsson:

Jag tror inte att svensk polis, själva eller med hjälp av infiltratörer eller utländsk polis, börjat placera ut narkotika eller annat för att kunna sätta fast personer som de misstänker för grova brott. Det finns alltid en risk att en enstaka person skulle kunna göra sig skyldig till något sådant men jag är dock övertygad att det aldrig skulle kunna utvecklas ett allmänt beteende av den typen inom svensk polis. 

Mårten Schultz:

Mårten svarade kort och gott: Detta har jag ingen välgrundad uppfattning om.

Själv kan jag i likhet med övriga inte påstå att jag vet – ännu. Men det skulle inte förvåna mig. Jag har skrivit två böcker om hur svensk polis olagligt använder privatpersoner som infiltratörer. Och grävt djupt i hur man sedan mörkar existensen av dessa infiltratörer, tillika centrala vittnen, inför domstolarna. De åtalade får därmed inte i enlighet med Europakonvensionens artikel 6 en fair trial.

I samband med det arbetet fick jag lära mig vad begreppet ”förtitt” stod för inom vissa grupperingar inom polisen: Det innebar att man tog sig in i ett hem eller lokaler utan något som helst beslut om husrannsakan. För att därefter, om man hittade något, kontakta en åklagare för att få ett beslut om husrannsakan.

Så varför skulle man inte också kunna placera lite lämpliga ”bevis” när man ändå är igång och bryter mot lagen gång på gång? De här specialenheterna inom polisen som arbetar med inriktning på organiserad brottslighet och då använder privatpersoner som infiltratörer och emellanåt gör lite förtittar – litar jag inte alls på. Har man väl fått för sig att man har någon slags exklusiv rätt att bryta mot lagar och regler, så rullar det sannolikt på.

När det gäller om det placerats nio kilo kokain i en segelbåt i Göteborg, så är det svårt att bortse från att det mesta, för att inte säga allt, tyder på det. Men – låt mig klart och tydligt markera att det här handlar om små grupper av speciella polisenheter. Min erfarenhet är att den stora majoriteten av landets poliser gör vad de kan för att vi andra medborgare ska kunna sova lugnare på nätterna – trots att deras högsta polisledning lämnar mycket i övrigt att önska.

 

Artikeln om kokainet i segelbåten i Göteborg finns att läsa här.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.