Ska kokainrättegången behöva tas om?

Av Dick Sundevall 2013-03-25

Den har kallats den största narkotikarättegången i Sveriges historia. Den höll på i nio månader i Stockholms tingsrätt. De längsta straffen och de högsta skadestånden någonsin i narkotikamål har dömts ut. Nu måste kanske alltihop tas om.

Idag lämnade advokat Johan Eriksson in ett yrkande till hovrätten på återförvisning av hela tingsrättsrättegången. Hans skrivelse biläggs i sin helhet nedan.

Det handlar om att han nu anser sig kunna påvisa att huvudåklagaren i målet, Karin Bergstrand, medvetet undanhållit bevisning som kan fria hans klient. Därmed hävdar han att hans klients ”rättigheter jämlikt Europakonventionens artikel 5 och 6 kränkts”.

Är inte sant

Vad åklagare Bergstrand framfört i tingsrätten att hon inte haft någon information om, har visat sig inte vara sant, genom vittnesmål från polisens utredare i de pågående förundersökningarna mot polis och åklagare. Johan Eriksson hävdar att detta varit avgörande för att man kunnat få hans klient dömd.

När Para§raf når Johan Erikson på en flygplats, säger han:

– Det där kan inte kompletteras och korrigeras genom hovrättsrättegången, utan jag kan bara se att man måste ta om alltihop i tingsrätten.

Den omfattande skrivelsen till hovrätten, som inklusive vittnesförhör är på 51 sidor, avslutas med att:  ”tingsrättens dom bör undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för förnyad handläggning”.

 

Nedan som separat pdf, skrivelsen i sin helhet.

Bifogade filer:
Aterforvisning.pdf

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.