Himlens fånge

Av Nilsson-Larancuent 2013-04-02

Att Carlos Ruiz Zafón är en av världens mest lästa författare förvånar inte, vi hoppas bara att hans popularitet inte innebär att Svenska Akademien bortser från honom vid utnämningen av framtida nobelpristagare i litteratur.

Få författare klarar av att kombinera djupsinnighet med spänning såsom Carlos Ruiz Zafón. I denna tredje del av romansviten om bokhandeln Sempere & Söner vävs den anställde Fermín Romero de Torres tidigare liv ihop med övriga berättelsen. Barcelona är platsen, 1900-talets första hälft är tiden. Förtryck, egoism och illvilja är vardag i den rådande despotismen. Men samtidigt finns där ljusglimtar. För trots berättelsens nästan konstanta gråa slöja av nedstämdhet, finns alltid den mänskliga välviljan med i periferin. Författaren verkar vilja förmedla att även i de mest omänskliga av situationer finns ett spår av humanitet.

Har man inte läst de tidigare delarna rekommenderar vi starkt att man börjar med del ett, Vindens skugga och därefter fortsätter med Ängelns lek innan Himlens fånge. Helheten är viktig, för som en svit är böckerna nästintill oslagbara.

Att Carlos Ruiz Zafón är en av världens mest lästa författare förvånar inte, vi hoppas bara att hans popularitet inte innebär att Svenska Akademin bortser från honom vid utnämningen av framtida nobelpristagare i litteratur. För hade vi fått bestämma hade han stått på tur.

Författare: Carlos Ruiz Zafón
Översättning: Elisabeth Helms
Förlag: Albert Bonniers
Utgivningsår: 2011

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.