Visste du att…

Av William Eriksson 2013-03-24

Visste du att brott som någon begår för att verkställa en order från överordnad i vissa fall kan frias från ansvar genom ansvarsfrihetsgrunden ”förmans befallning”?

Visste du att det i vissa situationer kan vara möjligt att åberopa nödvärn för annans räkning? Exempel vid ingripande vid en pågående barnmisshandel av oförsvarbart barn där du använder dig av barnets nödvärnsrätt.

Visste du att lagen säger att ”våldet inte får vara uppenbart oförsvarligt” vid en nödvärnssituation?

Visste du att man har rätt att tillämpa nödvärn då någon vägrar gå hem från en fest i din bostad?

Visste du att det finns något som heter putativt nödvärn som kan tillämpas om en person felaktigt trott sig befinna sig i en nödvärnssituation och sedan handlat därefter? Detta kan i slutändan leda till att personen i fråga inte döms till ansvar för skadan denne åverkat på grund av den felaktigt upplevda hotbilden.

Visste du att det enligt ansvarsfrihetsgrunden ”angrepp på egen rättssfär” inte är straffbart att skada sig själv eller egen egendom?

Visste du att det inte är möjligt att samtycka till grov misshandel?


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.