Visste du att…

Av Nilsson-Larancuent 2013-04-09

Visste du att det i Sverige under 1600-talet var olagligt att tala illa om sin mor eller far och att straffet i värsta fall kunde bli avrättning?

   Visste du att tjuvar och rånare ofta dömdes till döden i Sverige under medeltiden?

   Visste du att en person som riskerade döden kunde frikännas i det fall ett antal personer – vanligen minst tolv – svor på den misstänktes heder? Detta kallades för edsvärningsprocessen.

   Visste du att en dödsdömd under den djupt religiösa medeltiden ibland benådades eftersom han eller hon vägrade erkänna sin skuld inför Gud? Man ansågs då vara oskyldig eftersom en skyldig person hade erkänt för att få Guds försoning och därmed undvika en evighet i helvetets eldar.

   Visste du att en dödsdömd ibland under medeltiden fick en sista chans att leva, genom att ta jobbet som bödel? Detta yrke ansågs nämligen som förkastligt och en skarprättare levde ofta som utstött. Därför hände det att ett erbjudande om att bli bödel ibland avvisades eftersom den dödsdömde ansåg det vara mer hedervärt att avrättas.

   Visste du att skuld eller oskuld under medeltiden, och långt därefter, ibland avgjordes genom ett så kallat vattenprov? Den misstänkte bands och sänktes ner i kallt vatten, om man flöt ansågs man vara skyldig!

   Visste du att det så kallade bårprovet var ett annat sätt att avgöra en mördares skuld? Detta innebar att den misstänkta skulle röra vid offret för att se om liket började blöda. I de fall blod sipprade fram tolkades det som om den döda rörts av sin mördare. Dessa prov utfördes nästan alltid med endast några få närvarade, oftast var en av dem kyrkoherden. Ett rättsprotokoll skrevs där det angavs om offret börjat blöda eller inte. Detta rättsprotokoll användes sedan i domstolen som bevisning.

   Visste du att det sista dokumenterade svenska bårprovet skedde under 1850-talet i Småland?

   Visste du att om någon skrev så kallade ”pamfletter” mot konungen, till exempel kritiska flygblad, så dömdes han till döden och blev avrättad?

   Visste du att det i Tyskland under lång tid var ett extra hårt dödsstraff för falskmynteri, då det sågs som ett brott mot konungen? Det resulterade i att falskmyntaren kokades levande.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.