Polisen vägrar betala

Publicerad 2013-04-18

På eftermiddagen den 6 mars 2012 sköt en polisman ett stort antal skott genom fönstret till ett välbesökt gym mitt i Stockholm. Trots att polismannen av Stockholms tingsrätt ansågs ha agerat grovt oaktsamt och dömdes för framkallande av fara för annan, har Rikspolisstyrelsen inte ersatt gymmet för deras förluster i samband med skottlossningen.
– Det är helt galet att vi som har minst ansvar i händelsen, är dom som ska betala mest, säger en av gymmets ägare, Patrik Wetterqvist.

Tisdagen den 6 mars förra året började som en vanlig dag för Patrik Wetterqvist som är delägare i gymmet Metropolis på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Men det här skulle bli en dag han aldrig glömmer.

På eftermiddagen rånades en guldsmedsaffär på Engelbrektsgatan, ett stenkast från gymmet. Rånarna lyckades trots polisinsats ta sig ut ur affären och springa iväg. De jagande poliserna genskjöt dem på Birger Jarlsgatan och skottlossning uppstod. När skotten tystnat hade en av polismännen avlossat ett stort antal skott, varav elva gick rakt igenom fönstret till Metropolis gym och missar kunder och anställda med i något fall bara centimetrar. Tre kvinnor tvingades slänga sig handlöst på golvet och åla sig i skydd bakom receptionen.

Kristerapi

Dagen efter händelsen börjar återuppbyggnadsarbetet av gymmet. En städfirma hyrs in och polisens krishanteringsgrupp återsamlar alla i personalen för en hearing. De erbjuds tio timmars psykologhjälp för att kunna bearbeta det som hänt. Ni kommer att få all hjälp ni behöver, sa polisen.

/wp-content/uploads/content/uppfoljning/metropolis/Patrick.jpg

– Alla i personalen tyckte att polisen agerade mycket proffsigt efter allt som hänt, berättar Patrik, bilden ovan.

Metropolis tvingades att hålla helt stängt i två dagar efter händelsen och under de efterföljande två veckorna är halva lokalen avspärrad. Personalen försökte hålla humöret uppe och köra på som vanligt, men det var i det närmaste omöjligt och det tog en månad innan det började bli en något sånär normal arbetsmiljö, enligt Patrik.

– Det går inte att driva verksamheten när halva gymmet är stängt, dessutom kom det hela tiden in människor och frågade om vad som hänt och ville ta kort. Tjejerna tog väldigt illa vid sig över att behöva återuppleva allt hela tiden.

Förluster

De ekonomiska förlusterna för gymmet blev omfattande. Flera av de så kallade konsulterna som arbetar med personlig träning och rådgivning slutade. Med dem följde deras kunder med vilka konsulterna byggt upp en personlig kontakt.

Även andra intäkter förlorades och sammanställningen över den ekonomiska skada Metropolis gym lämnade in till Polismyndigheten i Stockholms län, landade på nästan en miljon kronor. I den summan ingick förlusterna för bland annat materiella skador, stilleståndsersättning till konsulter, extra personalkostnader, förlorade intäkter och förluster av konsulterna som lämnade sina uppdrag.

Säg inget till media

Patrik Wetterqvist och hans kompanjon Per Altini var mitt uppe i etableringsarbetet med andra gym och trots att skottlossningen mot Metropolis tog mycket energi och den ekonomiska skadan var tung, levde de hela tiden i tron att allt skulle komma att lösa sig till slut.

– Dom ansvariga inom Stockholmspolisen sa till min kompanjon Per Altini att vi inte skulle kontakta varken media eller försäkringsbolag. Klart man tror att saker och ting ska lösa sig då, säger Patrik uppgivet.

Ingen ersättning för förluster

I juni 2012 kommer beslutet från Rikspolisstyrelsen (RPS) som då har tagit över ärendet från polismyndigheten i Stockholm. Metropolis Gym får endast ersättning för de materiella skadorna, så kallad sakskada med 143 319 kronor enligt 8 § frihetsberövandelagen. Det är ersättning för den sönderskjutna fönsterrutan, receptionsdisken och väggarna som kulorna förstörde.

Ingenting av det andra ersattes, ingen kompensation överhuvudtaget för förluster, extra kostnader och det merarbete händelsen orsakade gymmet. Vad som krävs för att få ersättning för andra förluster, så kallad förmögenhetsskada är inte helt enkelt för en lekman att begripa och efter över ett års kamp har ägarna inte kommit närmare någon godtagbar lösning. Så här motiverade RPS avslagsbeslutet:

 Det är endast för person- och sakskador som ersättning kan beviljas enligt 8 § frihetsberövandelagen. För att ersättning ska kunna beviljas för ren förmögenhetsskada krävs att förutsättningarna i 3 kap. 2 § skadeståndslagen är uppfyllda. Det krävs att staten har gjort sig skyldig till en skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet, att sökanden har lidit en ersättningsgill skada samt att det finns ett adekvat orsakssamband mellan den skadeståndsgrundande handlingen och skadan. Det ankommer på den som framställer ett anspråk att visa att samtliga förutsättningar för skadestånd är uppfyllda. Polisingripandet är för närvarande föremål för internutredning. Oavsett utgången i den här delen gör RPS bedömningen att övriga förutsättningar inte är uppfyllda, Ersättningsanspråket avslås således.

Det här är en formulering som gör Patrik Wetterqvist upprörd:

[-]– Hur kan dom formulera sig så? Att skottlossningen är föremål för utredning och oavsett utgången i den, gör man bedömningen att förutsättningarna för ersättning inte är uppfyllda. Dom vet ju vid tidpunkten för beslutet inte om polismannen gjort sig skyldig till något fel?

/wp-content/uploads/content/uppfoljning/metropolis/Fonster1.jpg

Grovt oaktsamt

Det kommer lite drygt ett halvår efter beslutet att visa sig att Stockholms tingsrätt kommer till slutsatsen att polismannen agerat fel och även gjort sig skyldig till ett brott. Han döms till 80 dagsböter à 325 kronor för framkallande av fara för annan. I domskälen står att läsa att rätten anser att polismannen agerat grovt oaktsamt. Domen ska ställas mot RPS egen förklaring av den rättsliga regleringen som gäller för att få ersättning vid förmögenhetsskada:

Enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen skall staten ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar.

Är det inte att klassa som fel eller försummelse att en polisman skjuter mot en rånare på 30 meters håll inne i centrala Stockholm och missar målet med samtliga skott, som nästan träffar intet ont anande människor på ett gym? Rikspolisstyrelsens svar på den frågan är nej, de tycker inte att det är något som behöver kompenseras. Den bedömningen gjorde också Stockholms tingsrätt som ansåg att de tre anställda kvinnorna som kastade sig bakom receptionen för att undkomma kulorna inte utsatts för en ersättningsgrundande kränkning.

– Det är ju omöjligt att begripa, ler Patrik uppgivet. Det är ju nästan som gamla Sovjetunionen, eller Rumänien.

Obegripligt

Ännu mera likt de nämnda länderna kan det tyckas bli när man läser de upplysningar om överklagande som avslutar beslutet från RPS:

Rikspolisstyrelsens beslut har fattats inom ramen för reglerna om statens frivilliga skadereglering enligt förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Ett beslut i ett ärende som handläggs enligt den förordningen får inte överklagas, se 15 §.

 Juristen som undertecknat beslutet, Åsa Bane Grünbaum bekräftar att beslutet inte går att överklaga:

– Det är riktigt, det går inte att överklaga.

– Hur ska man då agera om man inte är nöjd med beslutet?

– Då får man stämma staten.

– Jag får inte ihop det här med att beslutet togs innan utredningen om polismannens ansvar var färdig? Det står ju förklarat i den rättsliga regleringen i beslutet att staten ska ersätta förmögenhetsskada vid fel eller försummelse vi statlig myndighetsutövning. Nu blev ju polismannen fälld för brott i samband med ingripandet?

– Det är möjligt men inte säkert att det hade blivit ett annat beslut om dom hade avkunnats. Men huvudregeln är att tredjemansskada inte ersätts, förklarar Åsa Bane Grünbaum.

– Men det betyder ju att den som inte har gjort något får betala för den som har brutit mot lagen, i det här fallet polisen?

– Så är det ju i det mer personliga livet också, är man försäkrad tar ju försäkringsbolag hand om kostnader för förluster.

– Men det här går ju inte att överklaga?

– Beslutet kan omprövas, men det är inte säkert att beslutet blir ett annat för det. Men ägarna till gymmet har inte inkommit med en bokföringsmässig specifikation på sina ersättningskrav.

Det här är ett påstående som Patrik Wetterqvist inte håller med om:

– Vi har skickat in kompletterande specifikationer över våra förluster. Ingen från polismyndigheten har haft något att säga om summorna, uträkningen eller begärt in ytterligare information. Det här är ett principiellt beslut från högsta ort som gör den lilla företagaren maktlös.

– Hur känns det idag, ett år efter händelsen?

– Inte den minsta skugga faller från vår sida över polismannen som förmodligen fick tunnelseende och avlossade en massa skott. Poliser har nog bland de svåraste jobb man kan ha. Men han blev dömd till 80 dagsböter, vi fick betala mycket mer. Hur kan det vara så att dom som har minst ansvar i en sån här händelse är dom som får betala mest? avslutar Patrik Wetterqvist.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.