Färre återfall?

Av Ricard A R Nilsson 2013-04-24

Jag kollade in Kriminalvårdens budgetunderlag för åren 2013-2016, och däri spås att färre frigivna fångar kommer att återfalla.

Tidigare har jag redovisat siffror för återfallen, beroende på hur man räknar – vilka brott, vilken tidsperiod med mera – kan siffrorna skilja ganska mycket, allt mellan 30 procent och 60 procent.

   Nu använder Kriminalvården sig av sin kristallkula och förutspår att antalet som återfaller de närmaste fyra åren kommer att ligga på ungefär 36 procent, en minskning från de 45 procent som har gällt under 00-talet. Dessutom menar de att antalet som döms till fängelse kommer att minska med mer än 300.

   Jag hoppas att Kriminalvården har rätt. Färre återfall och en minskande fängelsepopulation skulle visa på att de gör något rätt. Men samtidigt är jag högst tveksam. Dagens fängelser är inte ställen där rehabilitering prioriteras. Det är inte ställen där atmosfären är sådan att de flesta kan motivera sig själva att bryta med det kriminella – utan ledordet är besparingar.

   Med ljus och lykta söker nämligen beslutande kriminalvårdstjänstemän efter tillfällen där man kan spara en krona eller två. Detta får konsekvensen att verksamheten blir lidande, av vilket följer att varken återfallsfrekvensen eller fångpopulationen lär minska inom den närmaste framtiden.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.