Oskyldigt dömda

Av Ricard A R Nilsson 2013-05-03

Antalet som döms oskyldigt till livstids fängelse ökar, men ändå verkar det som om makthavarna inte bryr sig.

Min slutsats är att antalet som oskyldigt döms till livstid har ökat. Idag har vi omkring 150 interner som avtjänar ett tidsobestämt straff. Av dessa är det min bedömning att minst fem är oskyldiga. Detta skulle i så fall innebära att mer än 3 % av alla dömda till livstid sitter inspärrade felaktigt.

   Nu undrar ni säkert var jag får mina siffror ifrån. I fyra av fallen har jag personligen läst såväl olika instansers domslut, som stora delar av förundersökningen. Dessutom har jag träffat fångarna ifråga för att på så vis kunna bedöma deras trovärdighet. I det femte fallet har domar och en del annat material lästs igenom, men någon personlig kontakt har inte skett. Tre av de livstidsdömda har dessutom fått kända advokater och media att engagera sig, i dessa fall är det alltså andra som instämmer i min bedömning. I ett av de resterande två fallen har en före detta åklagare kommit till slutsatsen att fången ifråga inte borde ha dömts.

   Mina slutsatser är alltså inte tagna ur luften. Dessutom innebär mina juridiska samt psykologiska examina, i kombination med min erfarenhet, att jag bör kunna göra en i alla fall preliminär bedömning av en persons skuld eller oskuld. Därtill är jag väldigt restriktiv med att bilda mig en uppfattning om att någon är oskyldig, många kommer till mig och hävdar detta, men det betyder inte att jag tror på dem. De fem fall jag tänker på hör till undantagen, att de ändå är så pass procentuellt många till antalet är inget annat än skrämmande.

   Det handlar rimligen om ett systemfel när drygt 3 % av den grupp som dömts till lagens strängaste straff sannolikt är oskyldiga. Bevisligen har två livstidsdömda under 00-talet redan beviljats resning och sedan friats vid en ny rättegång, att det skulle kunna hända igen är alltså inte helt otänkbart. Vad ska man då göra åt detta?

   Nya regler har införts där möjligheterna ökar att få hjälp från juridiskt kunniga, men det räcker inte. Flera experter har förordat ett resningsinstitut, alltså en rättslig instans, dit de som är oskyldigt dömda kan vända sig för att få en bedömning gjord. Norge har en sådan instans, och den fungerar väl. Frågan som då kvarstår är varför svenska makthavare är fortsatt obstinata. Jag vet inte, men något skäl måste finnas, för ingen vill väl att oskyldigt dömda ska sitta i fängelse, eller är det ett av högerregeringens sätt att visa sig hårda mot brottsligheten? För ibland verkar de vara av åsikten att alla medborgare är skyldiga till något, de som fortfarande är fria har bara inte blivit tagna än.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.