Svensk polis har dödat ännu en medborgare

Av Dick Sundevall 2014-04-09

Han skulle inte ha släppts, läser jag. Det är åklagaren som har gjort fel, mässar någon annan. Och en tredje är inne på hedersrelaterat våld. Men är inte problemet att svensk polis återigen har skjutit skallen av en förvirrad person som viftar med en eller flera knivar? Det handlar inte längre om att någon enstaka polis gjort fel, utan något som upprepas gång på gång. Sex gånger under ett drygt år.

Det är inte heller någon enstaka grupp av poliser som har utmärkt sig. Och inte något speciellt polisdistrikt.

   Jag tror inte att blivande poliser får lära sig att om någon förvirrad person viftar med en kniv eller två så ska han skjutas ihjäl. Men vad lär man sig då? Lär man sig hur man kan avväpna och gripa en sådan här person med det våld som behövs – men utan att döda honom? Rimligen borde man väl få lära sig det. Men i så fall, varför praktiseras inte denna lärdom?

   Av den information som framkommit är den här nedskjutne personen en man som gång på gång misshandlar närstående kvinnor. Alltså en skitstövel. Men det ger inte polisen rätt att döda honom.

   Det är mycket möjligt att han, som många hävdar, borde ha anhållits natten innan det här hände. Men att han inte blev inlåst ger inte heller polisen rätt att döda honom.

   Om någon riktar ett skjutvapen mot en polis så kan den personen inte förvänta sig att polisen väntar för att se om personen kommer att skjuta. Utan naturligtvis skjuter då polisen först. Träffar skottet eller skotten så olyckligt att mannen avlider, är det beklagligt. Men det är inte så mycket att bråka om. Vi kan inte begära att landets poliser ska vänta på att bli nedskjutna, innan de själva skjuter.

   Men flera poliser med all den utrustning de har, mot en förvirrad person med kniv, det är något annat. Nog måste det gå att lösa en sådan situation utan att döda mannen ifråga. Vi måste helt enkelt kunna kräva det av landets poliser.

   Samma dag som det skrivs spaltkilometer om den här dödsskjutningen, kom domen mot det polisbefäl som såg till att Hjulstabron öppnades för att stoppa två unga män som försökte köra ifrån polisen. Han dömdes att böta 14 000 kronor. Vad hade han då gjort? Utsatt de unga männen för en risk som inte stod i proportion till vad de var misstänkta för, hävdar åklagaren.

   Jag kan omöjligt begripa det. Att öppna en bro är inte att utsätta någon för stor risk, än mindre blir det en ”dödsfälla”, som många har hävdat. Det öppnas hundratals broar varje dygn i Sverige. Bommar fälls och ett flertal lampor blinkar med rött ljus – varvid bilar stannar. Om någon då gasar på och kör igenom bommarna och det slutar så olyckligt att några avlider, så beror inte det på broöppningen. I det här fallet var det åtta stora blinkande röda lampor och fällda bommar. Och följaktligen hade också en bil stannat vid bommarna.

   Tingsrätten skriver i sin fällande dom:

Med beaktande av de relativt lindriga brott personerna i bilen var misstänkta för, den aktuella trafiksituationen och med hänsyn till riskerna med användandet av ett fast hinder, särskilt i en situation då föraren kunde misstänkas vara påverkad och hans omdömesförmåga nedsatt, anser tingsrätten att det inte varit synnerligen angeläget att omedelbart låta stoppa fordonet.

   Låt mig upprepa:

då föraren kunde misstänkas vara påverkad och hans omdömesförmåga nedsatt, anser tingsrätten att det inte varit synnerligen angeläget att omedelbart låta stoppa fordonet. 

   Uppsala tingsrätt anser alltså att om en förare kan misstänkas vara påverkad, vilket det vid obduktionen visade sig att den här föraren var – av amfetamin – så är det inte angeläget att omedelbart stoppa fordonet. Herrejävlar! Vad betalar vi polisväsendet för med våra skattepengar om det inte bland annat är att så snabbt som möjligt stoppa sådana bilförare, innan de har hunnit köra ihjäl någon?

   Låt oss tänka oss att bron inte hade öppnats för att en polis beordrade det, utan för att det kom en båt. Så kommer då de här påtända killarna körande och kör igenom bomarna och dör. Vems fel är det då att de avlider? Är det båten och dess kapten fel, eftersom båten kom just då? Eller är det är det brobyggarnas fel? Eller är det möjligen bilförarens fel?

   Till saken hör att det här inte var första gången polisen låtit öppna den här bron för att stoppa bilförare som försökte hindra polisen för att kontrollera dem och bilen. Och vid samtliga tidigare tillfällen har bilförarna ifråga stannat. Den här gången gjorde inte föraren det – och därför dog han och hans kamrat.

   Gång på gång skjuter svensk polis ihjäl medborgare, utan att det blir några konsekvenser. Medan den här polisen dömdes till höga böter för att ha låtit öppna en bro. Förhoppningsvis klarar hovrätten av att stå emot opinionstrycket och frikänner polisen som beordrade broöppningen. Och förhoppningsvis klargörs det kraftfullt att det inte är i sin ordning att poliser skjuter skallen av landets medborgare för att någon viftar med en kniv.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.