Se ljuset i det svarta

Av Nilsson-Larancuent 2013-11-30

Annika Östberg satt 28 år i ett amerikanskt säkerhetsfängelse. I sin första bok Ögonblick som förändrar livet berättade hon om sitt brott, sitt straff och sin kamp om att få blir överförd till ett svenskt fängelse. I Se ljuset i det svarta är det sista tiden i en svensk anstalt och livet i frihet som står i fokus, det är ett liv som hon tidigare upplevde som en ouppnåelig dröm.

   Detta är en högst utlämnade och samtidigt insiktsfull bok om vikten av att koncentrera sig på det positiva – även i de mörkaste av situationer. Hon hävdar sig inte ha svaren på alla svåra frågor om skuld, förlåtelse och bitterhet, utan vill bara berätta om hur hon fann den där lilla strimman ljus i en tidigare hopplös tillvaro. Ärligheten griper tag i läsaren och Annikas välgång blir något man hoppas på av hela sitt hjärta. Alla förtjänar nämligen en andra chans, speciellt om man genomlidit så mycket som hon har.

   Annika verkar ha funnit ro i sin själ och har med sina erfarenheter mycket att lära oss andra. Folk i allmänhet klagar alldeles för mycket och fastnar för små obetydliga saker i sin vardag, istället bör man som författaren försöka hitta det som är bra i ens tillvaro. Se ljuset i det svarta är en bok som ska läsas och begrundas – kanske den till och med kan förändra ditt liv.

Författare: Annika Östberg

Förlag: Ekerlids

Utgivningsår: 2013


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.