Bevisförvanskning i form av censurerad översättning

Av Dick Sundevall 2013-11-17

I det stora kokainmålet är den senaste turen en censurerad översättning. En central rad i ett översatt telefonsamtal på spanska har försvunnit. Det handlade om huruvida Jonas Falk hade finansierat ett av ensamseglaren Mauritz Anderssons båtköp eller inte. Falks advokat skrädde inte orden i rättssalen. En ljudfil bifogas artikeln.

Enligt Jonas Falks försvarare, Tobias Enochson, är den meningen det viktiga ur bevissynpunkt i flera timmar av telefonsamtal mellan två personer:

– Det är just den raden som är det centrala.

– Kan det inte vara en tillfällighet, rader ramlar ju bort i dokument ibland?

– Med det material jag har kan jag omöjligt tro något annat än att det där är medvetet bortplockat. Det är en tom vit rad där, och det finns det inte någonstans på dokumentets alla övriga sidor.

Vid en ny översättning fanns sedan den här radens innehåll med. En av dem som deltar i telefonsamtalet är Jonas Falks före detta flickvän Lorena. Eftersom samtalen är utskrivna ord för ord ställs de upp med namnet på den som talar först, så här:

Lorena: Xxxx

Därmed nämns Lorenas namn 108 gånger i de utskrivna samtalen. Men direkt efter den blanka raden i dokumentet stavas hennes namn plötsligt Lorene. Övriga 107 gånger stavas det korrekt, alltså Lorena. Tobias Enochson kan bara se en rimlig förklaring till det här:

– När man skriver ut ett samtal av det här slaget så har man snabbkommandon för namnen. Man sitter alltså inte och skriver ut namnen bokstav för bokstav varje gång. Den slutsats jag drar av det är att när man tagit bort den viktiga raden ur översättningen, så har man av misstag också tagit bort Lorenas namn på nästa rad. Och därefter skrivit in det igen, bokstav för bokstav. Och då har det blivit felstavat.

– Om det är som du misstänker så har någon, polis eller åklagare, förvanskat den här översättningen. Vilket är ett lagbrott. Vad blir det i så fall för brottsrubricering?

– Det är i så fall en bevisförvanskning. Det är ingen tvekan om det, säger Tobias Enochson.

Lagtexten som preciserar vad som utgör ”bevisförvanskning”, lyder:

Förvanska eller undanröja någon bevisning med uppsåt att någon bliva fälld.

Grundplåten

Det här är inte första gången det är underligheter med de översättningar som åklagarsidan levererat. Tidigare i målet har några spanska ord översatts till det svenska ordet ”grundplåten”. Och därmed hade det kunnat handla om pengar som Jonas Falk skulle ha betalat för en kokainleverans som en form av grundplåt.

– Vi vände oss till tre olika spanska tolkar och ingen kunde förstå hur man fick det till ordet grundplåten, säger Enochson.

– Vad betydde det egentligen?

– Något i stil med ”gick i golvet” alltså gick sönder, eller något liknande. Det kunde omöjligt betyda grundplåten, enligt de här tre tolkarna.

Vad kan man lita på?

Det har varit många och långa diskussioner mellan åklagarna och försvararna i det här målet. Oftast har det rört sig om dokumentation som försvaret efterfrågat och som man från åklagarsidan vägrat lämna ut med hänvisning till sekretess. I en del andra fall har åklagarna hävdat att det som efterfrågats inte finns – men som någon av advokaterna sedan letat fram. Men det här är av en annan kaliber, menar Enochson:

– Många av de här frågorna är en objektivitetsfråga, alltså att åklagarna inte objektivt har tagit med allt i förundersökningen som definitivt borde vara med där. Men det här blir en annan nivå. Vi kan ju omöjligen granska alla översatta samtal och förhör i en förundersökning. I och med det här hamnar vi i läget att fråga oss hur mycket vi kan lita på andra uppgifter i den här förundersökningen? Det är ju massor av samtal på olika språk som är översatta i målet. Att vi överhuvudtaget hittade de här förvanskningarna berodde på att min klient Jonas Falk kan spanska och har suttit i sin cell och lyssnat på de bandade förhören.

Ljudfil

Nedan publiceras en separat ljudfil där Jonas Falks andra försvarare, Thomas Martinsson, klargör hur han ser på de här felaktiga översättningarna.

Annan möjlig gärningsman

Vid gårdagens förhandlingar var det stängda dörrar, eller lyckta dörrar, som det en gång i tiden benämndes. Vi journalister fick alltså inte närvara. Vad som avhandlades var det faktum att man tidigt från polis- och åklagarsidan hade en annan namngiven person som var misstänkt för att finansiera ensamseglaren Mauritz Anderssons narkotikasmuggling.

– Av ett protokoll som vi kommit över har en viss person enligt polisen investerat i en last med narkotika och att den ska komma med båten Solero, och att det är Mauritz Andersson som ska segla över den till Europa, säger Tobias Enochson.

– Och båten Solero var alltså den båt som Mauritz Andersson sedan greps på med 1,2 ton kokain ombord?

– Ja, just det.

– Personen ifråga är efter vad jag förstår en av polisen välkänd syriansk kriminell ledare?

– Ja.

– Preciseras det hur mycket pengar han ska ha investerat i den här kokainleveransen?

– Ja, 900 000 Euro, enligt protokollet. (Drygt åtta miljoner kronor.)

– Innebär det här att det finns en alternativ gärningsman som inte är åtalad?

– Ja, polisen tycks ju ha haft en alternativ gärningsman, som man har haft specifika misstankar mot. Och sedan har man redovisat det för sina samarbetspartner på en internationell nivå nere i Haag. Jag utgår ifrån att man inte sitter där och redovisar något sånt här utan att ha en ordentlig utredning som grund för sina påståenden.

Bifogade filer:
Martinsson.mp3

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.