Pennor utgör en säkerhetsrisk

Publicerad 2013-10-24

Av Ricard Nilsson och Nina Silventoinen

En fånge på Hällbyanstalten ansökte om att få inneha privata blyertspennor, men detta avslogs med hänsyn till att det ansågs vara en säkerhetsrisk. Internen ansökte bland annat om att få inneha färgade blyertspennor för att dels använda vid fritidssysselsättningen och dels i frigivningsföreberedande syfte. 

I sitt överklagande till förvaltningsrätten skriver han att: ”… jag har möjlighet att bli konstnärslärling i grafiskt skapande och vill därför träna mina färdigheter under tiden i anstalt. Det bör här påtalas att de blyertspennor som tillhandahålls, alltså de enda som går att teckna med, är 8 centimeters IKEA-pennor, dessa är så pass små att mina händer är för stora för att kunna hålla dem på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.”

Kan användas för smuggling

Enligt Kriminalvårdens avslagsbeslut har privata pennor tidigare använts för att föra in otillåtna föremål i anstalten och dessutom är privata pennor svåra att visitera. Det framgår dock inte närmare hur färgade blyertspennor, alltså inte stiftpennor, skulle kunna användas för att smuggla något. Inte heller förklaras på vilket sätt de är svåra att visitera.

Den intagne framför även i sin överklagan till Förvaltningsrätten att:

”…I sammanhanget bör det framhållas att det handlar om blyertspennor av olika färger. Dessa är alltså inget sådant som behöver visiteras dagligen, enda sättet att exempelvis visitera en blyertspenna är genom att bryta sönder den, det finns alltså inget hålutrymme att gömma något kontraband i. Dessutom har de tydligt visiteras när de kom in till anstalten med hjälp av bland annat röntgenmaskin.”

Säkerhetsrisk

Para§raf har sökt beslutsfattarna till avslaget för vidare motivering till hur de aktuella pennorna skulle vara en säkerhetsrisk eller vara svåra att visitera.

– Våra skäl i det aktuella ärendet framgår av beslutet, och ytterligare skäl kan inte ges utöver vad som framgår där, säger Kriminalvårdens regionsjurist Vickie Sarlin. Rent generellt kan jag dock säga att vad gäller innehav i anstalt så krävs att innehavet ska anses vara motiverat för att verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. I det ligger inte enbart en bedömning av säkerhetsrisk, utan även av behov och angelägenhet.

Tilläts innehavet på häktet

Enligt bakgrunden som beskrivs i avslagsbeslutet tilläts den intagne inneha de aktuella pennorna i sin cell när han satt på Sollentunahäktet, som är ett så kallat säkerhetshäkte. Detta trots att häkten vanligtvis är mer restriktiva än anstalter när det gäller innehavsfrågor. Även då den intagne satt på anstalten Kumla, riksmottagningen, tilläts han ha pennorna i cellen.

Den intagne har uppfattat att det nu råder ett allmänt förbud mot privata pennor på Hällby. Små blyertspennor samt särskilda bläckpennor är det enda som tillhandahålls av anstalten, alla övriga typer är förbjudna.

Enligt kriminalvårdschef Stefan Eriksson råder inget sådant allmänt förbud.

– De säkerhetsproblem som finns avseende innehav av privata pennor är dock flera varför vi är restriktiva med detta och gör en prövning i varje enskilt fall, förklarar Stefan Eriksson. De kan användas som vapen vilket har skett flera gånger. Detta då de dessutom är av sådant material att de ej piper i våra metalldetektorbågar.  De används även ofta för att rita mönster i samband med att intagna gör hemmagjorda tatueringar. Utöver detta så förekommer det tyvärr även problem med att vi får våra lokaler nedklottrade.

Övernitiskt

En av Para§rafs krönikörer, försvarsadvokat Peter Althin, som även suttit i Kriminalvårdens styrelse kommenterar beslutet:

– Jag tycker nog att anstaltens beslut verkar något övernitiskt och märkligt. Det är svårt att förstå att pennorna skulle utgöra en särskilt stor säkerhetsrisk. Det som också gör beslutet märkligt är att han fick inneha pennorna både på häktet och Kumla.

Den intagne har i sitt överklagande hävdat att förbudet inte har stöd i lag, om han får rätt återstår att se efter Förvaltningsrätten i Linköpings prövning.

 

Nedan överklagan och avslag, som separata filer


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.