”Det kan ha varit rena mord”

Publicerad 2013-09-18

– Svensk internutredningsverksamhet når inte ens upp till minimistandard för vad som krävs internationellt, säger professorn i rättsvetenskap, Dennis Töllborg. Jag kan inte uttala mig om polisen agerade rätt eller fel vid dödsskjutningarna i Södertälje och Husby, för vi vet inte vad som har hänt. Det är inte ordentligt utrett.

Dödskjutningarna i Södertälje och Husby, samt gripandet och inlåsandet av fel person i Norrköping har aktualiserat frågan om vilka som egentligen ska utreda om polismän varit inblandade i en händelse som kan vara ett brott. Idag utreds brottsanmälningar mot poliser, åklagare och domare av Riksenheten för polismål som av integritetsskäl lyder direkt under riksåklagaren.

I enhetens årsrapport för 2012 kan man läsa att inflödet av ärenden ökat kraftigt under året och nådde närmare 10 000 anmälningar, 88 procent av dessa gällde polisanställda. Det som blivit föremål för kritik är att av dessa har endast 62 domar meddelades under 2012 där Riksenhetens åklagare varit motpart. Tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem har i media välkomnat en förändring:

– Jag anser inte att nuvarande ordning räcker till mot bakgrund av den förtroendekris som uppenbarligen finns mot polisen. Det är hög tid att låta anmälningar mot poliser handläggas av en myndighet som är fristående från polis och åklagare.

Kriminologprofessorn Jerzy Sarnecki är inne på samma linje. I en intervju Aftonbladet framförde han att det nuvarande systemet undergräver förtroendet för polisen och att utredningarna borde skötas av en fristående myndighet.

Har utrett internutredningen

/wp-content/uploads/content/rattssakerhet/det-kan-ha-varit-rena-mord/TollborgPortratt.jpgProfessorn i rättsvetenskap, Dennis Töllborg, bilden till höger, är förmodligen den som är mest insatt i internutredning. Han har gjort flera utredningar där han tittat på det svenska systemet i ett internationellt perspektiv. Han är mycket kritisk:

[-]– Svensk internutredningsverksamhet når inte ens upp till minimistandard för vad som krävs internationellt, säger han.

Töllborg pekar på två brister, det personella och det strukturella:

– Det personella är lättbegripligt. Utredarna är ambitionslösa och dåliga. Det är inte stjärnorna som arbetar med det här.

Det strukturella hänger ihop med det personella men är en större fråga, menar Töllborg.

– Det vanliga är att om det har varit en dödsskjutning på till exempel Sveavägen så åker polisen dit och börjar undersöka det hela direkt. Men om det är så att en polis möjligen är inblandad, ja då gör man ingenting. Polisen gör inte ett dugg, utan man skickar ner ett brev till chefen som sitter i Malmö.

Töllborg ser två problem i det här: Tidsutdräkten, det hela är över när det börjar utredas. I alla andra händelser väntar inte polisen, utan agerar direkt, men här gör man ingenting.

– Det andra problemet är att åklagarna är inblandade, säger Töllborg. Åklagare är ju bara intresserad av att få fram material till en fällande dom. Är dom inte i huvudsak säkra på fällande dom så väcker dom inte åtal.  Problemet är alltså att dessa utredningar redan är initialt brottsinriktade, och blir det just på grund av att de leds stenhårt av åklagare, istället för att vara händelseorienterade.

Ska snabbt vara på plats

Just utredningstiden är något som Töllborg reagerar starkt på, och som visar på skillnaden mellan det svenska systemet i jämförelse med Norge och Storbritannien.

– I Norge hade de en händelse där den norska internutredningen inte var på plats förrän efter tolv timmar, för dom var det en katastrof, dom ska alltid vara på plats inom fyra timmar. Eller ta Special investigations i London som vi besökte. Under de timmar vi var där hade de fyra utryckningar, och då ska du veta att de har ett område som innefattar såväl Falklandsöarna som Gibraltar.

/wp-content/uploads/content/rattssakerhet/det-kan-ha-varit-rena-mord/TollborgPekar.jpgTöllborg jämför det med fallet Johan Liljeqvist som var det som först fick in honom på att utreda svensk internutredning. I det fallet avled Johan efter ett mycket uppmärksammat polisingripande.

– Där hölls det första förhöret efter sju månader. Bland det första vi gjorde i det fallet var att göra en tidsaxel över när saker och ting skedde. När larmet gick, när utryckningen gjordes, när förhör hölls. På så sätt kunde alla se hur jävla dåligt det var, förklarar Töllborg närmast uppgivet.

Har gett upp

Töllborg kommer inte bara med kritik i sina utredningar. Han tar även med den mänskliga aspekten och har tidigare haft en förhoppning om att hans arbete ska ses som förslag på förbättringar, men den tanken har han gett upp.

– Om det har hänt något där en polis antas ha begått fel, ska internutredningen åka dit direkt och utreda vad som verkligen har hänt, och inte som nu utreda om det är ett brott. De ska dokumentera vad som har hänt, fotografera, rekonstruera och separera vittnen för förhör och så vidare. Helt enkelt ta fram ett underlag över vad som skett och det ska dom göra bra.

När det är klart ska dom lämna underlaget ifrån sig, sen får andra titta på det och avgöra om det ska väckas åtal eller om det ska utdömas disciplinära åtgärder, hävdar Töllborg.

[-]– Men framförallt kan vi då se vad som gick bra och vad som gick dåligt, alltså lära oss. Ett centralt problem med den nuvarande brottsinriktade ordningen är att de omöjliggör för polisen att i verklig mening bli en lärande organisation.

– Påverkar det här förtroendet för polisen?

/wp-content/uploads/content/rattssakerhet/det-kan-ha-varit-rena-mord/DennisTollborgLiggande.jpgAllmänhetens förtroende påverkas jättenegativt, vilket är ett problem för det finns en omedelbar koppling mellan kvalitén på ett lands internutredningsverksamhet och uppklarandeprocenten av antalet brott i ett land. Det är empiriskt bevisat genom en undersökning som sträcker sig över tolv år.

– Men hur hör det samman?

– Snuten är ju beroende av tjall. Polisen bygger ju nästan hela sin verksamhet på information från allmänheten. Om man inte litar på polisen får dom ju inte heller reda på något av dom som sitter på information. Dom litar inte tillräcklig på polisen för att leverera information helt enkelt. Och såna som du och jag som kanske litar på polisen, vi har ingen information att ge om till exempel den senaste tidens skjutningar i Göteborg.

– Du fäster väl också stor vikt vid den mänskliga aspekten i dina utredningar?

– Ja, vid internutredningen i Storbritannien tillsätter man en liason officer,som har hand om kontakten med de anhöriga när något gått snett vid ett polisingripande. Man går igenom hela händelseförloppet med dom anhöriga, visar dom befintlig dokumentation och redovisar allt av värde. På så sätt ökar man ju inte bara allmänhetens förtroende för polisen, dom anhöriga blir ju också polisens bästa advokater så småningom.

– Är en friad polis verkligen friad i allmänhetens ögon med den nuvarande ordningen?

– Nej! Insatserna i Södertälje och Husby kan ju ha varit perfekt genomförda insatser, eller det kan ha varit rena mord. Problemet är att vi inte vet, ingen vet det, det är inte ordentligt utrett. Och poliserna som var inblandade får ju leva med den här skiten.

 

Nedan som separat fil Dennis Töllborgs utredning Uppdraget.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 

 

Bifogade filer:
Uppdraget.pdf

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.