Visste du att…

Publicerad 2013-08-04

Låt oss bjuda på lite somriga Visste du att, som kanske inte har så värst mycket med rätts- och kriminalfrågor att göra.
Visste du att uttrycket "supa arschelet av sig" har en medicinsk grund? Vid idogt supande under flera år förtvinar ändmuskulaturen. Därför går äldre alkisar lite kantigt, så som till exempel Christer Pettersson gjorde.

Av Ricard Nilsson och Dick Sundevall

 

   Visste du att uttrycket ”hänga ihop som ler och långhalm” från början syftade på något som fungerade dåligt tillsammans, alltså motsatsen till dagens betydelse? I början av 1800-talet kom man på att lera och långhalm inte fungerade bra tillsammans som byggmaterial. Men på senare tid fann man en blandning av lera och halm som ingick i så kallad lerklining, som var en metod för att stärka en väggs hållfasthet.

   Visste du att ordet ”kamikaze” härstammar från 1200-talets Japan? Genghis Khans sonson Kubla Khan, var den förste mongolen att styra Kina och hade även ambitioner att ta över Japan. Efter ett första misslyckande gjorde han ett nytt försök år 1281. Även denna gång gick erövringsplanerna i stöpet när drygt 1000 av hans 4400 krigsskepp förstördes av tyfoner. Japanerna kallade dessa tillsynes gudasända stormar för kamikaze – gudomliga vindar.

   Visste du att uttrycket ”hoppa i galen tunna” från början hade med bastubad att göra? Förr var det nämligen vanligt att man för att svalka sig hoppade ner i en tunna med vatten. Samma typ av kärl användes för att förvara tjära, och vid något tillfälle sägs att en bastubadande hoppat ner i tjärtunnan i stället för den med vatten.

   Visste du att uttrycket ”inte för allt smör i Småland” kommer ifrån att det småländska smöret under slutet av 1800-talet ansågs vara det bästa smöret man kunde få tag i?

   Visste du att uttrycket ”pudelns kärna” har en självklar förklaring? Låna en pudel, stor mellan eller liten, och ställ den i dusch så ser du vad det handlar om. Under den fluffiga pälsen finns något som närmast ser ut som en tunn vinthund – alltså pudelns kärna. Vilket är förklaringen till att inte minst storpudlar kan vara väldigt snabba.

   Visste du att uttrycket ”skita i det blå skåpet” blev välkänt för den stora massan när Janne Loffe Carlsson yttrade repliken ”Nu har dom skitit i det blå skåpet, nu är det krig”, i filmen Göta kanal? Uttryckets härkomst är omdiskuterat, men en teori är att det kommer från sjömän som ofta sa att sådant som inte var användbart när man var ute till sjöss kunde dumpas i blåskåpet/blåförrådet, det vill säga havet. Förr utförde dessutom sjömännen sina behov över relingen rätt ner i vattnet, de bokstavligen ”sket i det blå skåpet”.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.