Förvirring i rättssalen

Av Dick Sundevall 2013-06-13

Återigen en dag i säkerhetssalen i Stockholm för att bevaka det stora kokainmålet. Och återigen alla dessa frågor, som inte blir besvarade. Men nu har rättens ordförande, hovrättsrådet Niklas Wågnert, fått nog och kräver att frågorna från försvaret angående bevisningen, besvaras från åklagarsidan.
En ljudfil bifogas artikeln.

Under tingsrättsförhandlingarna brydde sig helt enkelt inte åklagarna om att svara på frågorna, vilket av någon förunderlig anledning accepterades av tingsrättens ordförande, Sakari Alander. Men nu är vi i Svea hovrätt, som någon uttryckte det, ”en riktig domstol”.

Tillgång till samma underlag

Rättens ordförande, Niklas Wågnert, har ett flertal gånger klargjort att här gäller den grundläggande rättsprincipen att parterna ska ha tillgång till samma material. Något som normalt är självklart under en rättegång men som inte har varit det i det här målet – i tingsrätten. Det har i hovrätten resulterat i ett antal omgångar av kopiering så att advokaterna ska få se det material som åklagarna hänvisar till.

Satte ner foten

Nu var det dags att även sätta ner foten avseende besvarandet av försvarets frågor om vad som är bevisning i de olika åtalspunkterna. I ljudfilen nedan, som är drygt nio minuter lång, hör vi först hovrättsrådet Niklas Wågnert och kammaråklagare Karin Bergstrand. Därefter advokat Tomas Martinsson och kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström.

Bifogade filer:
Forvirrande.mp3

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.