Visste du att…

Av Nilsson-Larancuent 2013-06-03

Visste du att nästan all information som lagras i olika databaser hos myndigheter, privata företag samt andra organisationer – exempelvis straffregister eller information om ens ekonomi såsom årsinkomst och betalningsanmärkningar – är något man har rätt att få ta del av om det gäller en själv?

   Visste du att myndigheter och organisationer som lagrar olika typer av information har ett så kallat personuppgiftsansvar? Detta innebär bland annat att de måste lämna ut all information de har om en viss person, om man själv begär det.

   Visste du att information som ska lämnas ut kan erhållas gratis en gång om året? Exempelvis kan man begära ut allt som Kronofogden, Skatteverket, Polisen eller olika kreditupplysningsföretag har lagrat om en.

   Visste du att rätten för en enskild att kostnadsfritt få ut information om sig själv är reglerad i 26 § Personuppgiftslagen?

   Visste du att om det finns felaktig information i något register så har man rätt att få den ändrad eller raderad? Då vänder man sig till den myndighet eller organisation som har personuppgiftsansvaret.

   Visste du att det finns ett register som heter SIS II (Schengens informationssystem)? Däri kan tull, polis samt andra som ansvarar för gränskontroll inom hela Schengenområdet lägga in och hitta information om personer som är försvunna, efterlysta och/eller misstänkta för ett allvarligt brott.

   Visste du att man i SIS II också kan lägga in information om saknade fordon, sedlar, skjutvapen, id-handlingar samt biometriska uppgifter?

   Visste du att man även har rätt att ta del av den information som finns om en själv i SIS II?

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.