Barnläkarfallet – en förnekad rättsskandal

Av Nilsson-Larancuent 2014-05-13

Fyra poliser griper en överläkare för mordet på en tre månaders bebis, mitt under pågående rond. Det låter som början på en deckare, men det är verklighet.

Före detta finansminister Kjell-Olof Feldt och hans fru Birgitta von Otter började intressera sig för fallet när deras granne, en kollega till barnläkaren, berättade om alla märkligheter i processen. De läste vartenda dokument de kom över, varpå en besynnerlig bild började framträda. En bild av en rättsprocess som redan från början hade riktat in sig på barnläkarens skuld och där man vägrade beakta någon annan möjlighet.

   Även om denna bok upplevs tämligen tråkig till följd av dess pedagogiska genomgång av alla handlingar i ärendet, så är den ändå intressant av ett annat skäl. Den är nämligen ett utmärkt exempel på hur polis och åklagare inte ska bedriva sina utredningar. Misstag efter misstag sker samtidigt som de inblandade verkar använda skygglappar. Inte ens efter två år när barnläkaren frias från alla anklagelser, finns det ens en tillstymmelse av ödmjukhet från de rättsvårdande myndigheterna sida.

   Detta är en reportagebok som visar ett rättsväsende som inte fungerar. Ett rättsväsende där polis, åklagare och i viss mån även domstolarna behöver någon som vakar över dem. För de sysslar alla med samhällets yttersta maktutövning mot medborgarna och författarna visar tydligt att den inte fungerar tillfredställande.

Författare: Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter

Förlag: Albert Bonniers förlag

Utgivningsår: 2013


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.