Fortsatt frihetsberövad

Av Dick Sundevall 2013-12-22

I den stora kokainrättegången begärde Jonas Falk och hans försvarare att han nu efter tre års häktning skulle försättas på fri fot, men med reseförbud och anmälningsplikt. Hovrätten avslog som väntat. Det mest intressanta med häktningsförhandlingen var den utförliga skrivelse som Jonas Falk personligen hade lämnat in. Den biläggs här.

I bilagda nedladdningsbara skrivelse inklusive bilagor, från Jonas Falk, sammanfattas den centrala kritiken från hans sida, avseende av vad som har pågått under tre år. Även hovrättens beslut biläggs.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.