Jonas Falk överklagar arresteringsordern till Högsta domstolen

Av Dick Sundevall 2014-07-26

Efter att även Svea hovrätt har beslutat att Jonas Falk ska överlämnas till Spanien, överklagar nu Falk till Högsta domstolen.
Svea hovrätts beslut biläggs artikeln.

Svea Hovrätt kom fram till samma beslut som tingsrätten avseende överlämnandet av Falk till Spanien. Hovrättens sammanfattning av beslutet lyder:

Svea hovrätt har idag fastställt Stockholms tingsrätts beslut att en person ska överlämnas till Spanien enligt en europeisk arresteringsorder.
Spanien har begärt att en man ska överlämnas dit enligt en europeisk arresteringsorder för bl.a. penningtvätt avseende intäkter från narkotikabrott. Svea hovrätt har nyligen frikänt mannen från åtal för narkotikabrott i ett uppmärksammat brottmål, ofta benämnt kokainmålet. Tingsrätten fann att den domen inte hindrade att mannen överlämnades till Spanien för penningtvätt, även om bevisningen i den spanska rättegången delvis kunde komma att bli densamma som i det svenska narkotikamålet. Hovrätten gör samma bedömning. Hovrätten har, liksom tingsrätten, även funnit att övriga invändningar som mannen framfört inte hindrar att överlämnande sker. Hovrätten har även funnit att mannen ska vara fortsatt häktad till dess att överlämnandet har verkställts.

Jonas Falk kommer att överklaga beslutet till Högsta domstolen.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.