Jonas Falk överklagar till Högsta domstolen

Av Dick Sundevall 2014-12-21

Jonas Falk har överklagat den internationella arresteringsordern där man begär att han ska utlämnas till Spanien. Överklagan lämnades in till Högsta domstolen idag. Den biläggs artikeln.

Tyvärr har vi inte kommit i besittning av bilagorna. Den som vill ta del av dessa gör det enklast genom att kontakta Högsta domstolen på måndag.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.