Den döende kommunismen – Från Berlinmurens fall till kalla krigets återkomst

Publicerad 2014-11-25

Europas historia är genomsyrad av konflikter men den förändringens tid som alla hoppades på då det forna östblocket plötsligt föll samman i slutet av 1989 kom i vissa fall av sig. 

Journalisten Wolfgang Hansson har inte bara observerat vad som hänt i Europa både före och efter kommunismens fall. Han har levt med i hela processen och på plats till och med.  Nu berättar han om sina erfarenheter i sin nyutkomna bok Den döende kommunismen – Från Berlinmurens fall till kalla krigets återkomst.

   Boken beskriver hela processen kring muren och dess uppgång och fall, främst med inriktningen på de forna öststaterna. Vi tas med i en berättelse där storpolitiken stödjs av både personliga betraktelser som enskilda livsöden med mera.

   Själv tillhör jag den generationen som växte upp med det kalla kriget och det delade Europa, där rätt var rätt och fel var fel. Väst var de goda och öst var de onda. Men så hände något i slutet av 1989. Hela muren och hela öst föll samman. Europa, ja hela världsbilden föll för människorna både i öst som väst och förhoppningarna kring ett nytt och tryggare Europa växte fram på rekordtid. Det gamla och dåliga systemet skulle ”aldrig få hända igen”. Men som Wolfgang Hansson skriver i sin bok: Människans minne är kort och verkligheten han ifatt oss allihop.

   Det var inte så enkelt för de forna öststaterna att byta ut sitt planekonomiska system till ett kapitalistiskt system med demokrati på så kort tid som bara några få år. Sviter efter det andra världskriget fanns kvar i fler grupperingar, inte bara den gryende nynazism och nationalism som växt till sig i Europa sista tiden. Nej, sviter av kriget levde och lever kvar, och boken tar upp flera intressanta bevis på detta. Författaren tar oss med på en insiktsfull resa i det gamla östblocket, både kring murens fall, som tiotalet år senare. Han intervjuar flera kända ledare som Václav Havel med flera.

   I ett raskt berättartempo visar han på att de koplingar till kriget på Balkan, Georgien och nu senast i Ukraina har sin grogrund i det forna öst. På ett tydligt sätt åskådliggörs hela vår europeiska sentida historia i boken och Hansson knyter hela tiden an till de människor som han träffat ute på frihetsdemonstrationerna, ute på arbetsplatser som i deras hemmamiljö. Han ger även förklaringar till bakgrunden för de i maj 2014 dominerande nyheter om en rysk revanschism där Putins ord förtydligar sina åsikter om att Sovjetunionens upplösning var 1900-talets största geopolitiksa katastrof. Frågan som författaren i slutet av boken ställer sig är hur det som först såg ut som en knockoutseger mot kommunismen 1989 och mot det dåvarande Sovjetunionen, sedan 1991 har fått en ny skepnad. Det kalla kriget har på 2000-talet återuppstått men inte i dess forna politiska form utan från en ren maktdemonstration mellan öst och väst.

 

Den döende kommunismen – Från Berlinmurens fall till kalla krigets återkomst

Historiska media, 2014

ISBN: 987-91-7545-143-5

342 sidor


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.