Häktningen av Jonas Falk har överklagats

Av Dick Sundevall 2014-06-05

Jonas Falks advokater har lämnat in en överklagan till Svea hovrätt avseende Falks häktning. De yrkar att han omedelbart släpps på fri fot, eventuellt kombinerat med reseförbud eller anmälningsplikt. Överklagan biläggs i sin helhet nedan.

I den överklagan som gått in till hovrätten idag anförs fem punkter:

Formfel

De menar att brottsbeskrivningen i den internationella arresteringsordern är så oprecist formulerad att det inte går att utläsa vad Falk är misstänkt för.

Jäv

Jonas Falks advokater anser att den spanska undersökningsdomaren som utfärdat arresteringsordern är jävig, på grund av hans aktiva samarbete med de svenska åklagarna avseende målet i Sverige.

Normstridig utvisning

Falk skulle inte när han greps ha kunnat bli utvisad, enligt colombiansk lag. Han kunde däremot ha blivit utlämnad till Sverige. Men om så skett skulle inte Sverige ha kunnat lämna Falk vidare till annat land. Med hjälp av den svenska ambassaden lyckades åklagarna i samarbete med den numer nedlagda kriminella polisstyrkan DAS, ändå få Falk utvisad. Se bilden nedan.

/wp-content/uploads/content/avslojanden/overklagan-haktning-jonas-falk/JonasGripenDAS.JPG

Flyktfara

Advokaterna anför att under de 36 timmar Jonas Falk var försatt på fri fot gjorde han inga som helst försök att lämna Sverige. Detta trots att han inte hade något reseförbud. Hans pass, som numer har gått ut, är därtill förvarat på åklagarmyndigheten. Mot den bakgrunden föreligger ingen flyktfara, hävdar advokaterna.

Proportionalitet

Slutligen anför advokaterna att i allt väsentligt grundar sig arresteringsordern på vad som nu är föremål för prövning i Svea hovrätt, och som hovrätten inte anser att det finns skäl att hålla honom frihetsberövad för. Därtill har Falk redan suttit häktad i 3,5 år under omständigheter som JO har funnit anledning att kritisera.

Överklagan avslutas med att man begär muntlig förhandling. Om det inte bifalls vill man ha möjlighet att komma in med ytterligare skriftlig bevisning.

Men är det i praktiken möjligt att få stopp på en överlämningsprocess av det här slaget när den påbörjats i form av en internationell arresteringsorder?

–  Ja, möjligt måste det vara. Om det går återstår väl att se, säger Jonas Falks advokat Tobias Enochson. Nu kommer ju den frågan att utredas och avgöras först efter att domen i Sverige kommit den 26 juni.

 

Nedan biläggs hela överklagan inklusive bilagor.

Tillägg 5 juni 2014 15.30

Jonas Falk har återigen blivit isolerad på häktet trots att varken åklagaren eller spanjorerna begärt det. Se bilaga nedan.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.