Kokainmålet överklagat till Högsta domstolen

Av Dick Sundevall 2014-07-25

Ensamseglaren Mauritz Andersson har överklagat en del av det han dömdes för till Högsta domstolen. Det handlar om ett så kallat försöksbrott. Hans advokat menar att det som krävs för att dömas för ett försöksbrott aldrig har uppnåtts. Samma åtalspunkt har även överklagats av den man som dömdes till fängelse i sex år och tio månader.
Båda dessa överklaganden biläggs artikeln.

Det här är den åtalspunkt där ett av hovrättsråden reserverade sig då han ansåg att det som krävs för att något ska räknas som ett försöksbrott inte hade uppnåtts. 

Kan då det här vara möjligt att få upp i Högsta domstolen? Det borde vara det, eftersom det inte rör sig om bevisvärdering utan om en uttolkning av lagen som i det här läget är oklar. 

Om HD skulle ta upp de här åtalspunkterna skulle de, när de ändå är igång, kunna passa på att rätta direkt sakliga felaktigheter i hovrättens dom. Ett sånt exempel är påståendet om att den båt som Mauritz Andersson fraktade 1,2 ton kokain med, skulle vara ”ett svenskt fartyg”. Fakta är att båten ifråga, Solero, var franskregistrerad och aldrig har varit på svenskt vatten. 

Därtill accepterade inte hovrätten påståendena från polis och åklagare om att Mauritz Andersson skulle ha haft nio kilo kokain ombord på sin båt Gloria i Göterborgs hamn. Det var dessa nio kilo som innebar att det här målet över huvud taget hamnade i Sverige.

Skulle aldrig ha avhandlats i Sverige

Den enda rimliga slutsatsen av det här är att Mauritz Andersson aldrig skulle ha åtalats och dömts i Sverige. Han skulle så som var planerat ha dömts i Frankrike, eftersom han greps av fransmännen på franskt vatten i en franskregistrerad båt.

I det arbetet från fransmännens sida fanns inga planer på åtal mot några andra. Det som nu har pågått i Sverige i drygt fyra år och kostat hundratals miljoner skattekronor, och stort mänskligt lidande i form av extremt långa häktningstider, skulle alltså aldrig ha avhandlats i Sverige.

Hovrättens sakligt felaktiga påstående

I hovrättens dom försöker man förklara varför det varit korrekt att hålla målet i Sverige genom formuleringen: 

Mauritz Andersson ska utan hinder av att brotten begåtts utom riket dömas enligt svensk lag eftersom brotten begåtts eller skulle ha fullbordats på ett svenskt fartyg.

Men så var det alltså inte alls. Därtill accepterade inte hovrätten polisens och åklagarnas påståenden om att Mauritz Andersson skulle ha förvarat nio kilo kokain på sin båt Gloria i Göteborgs hamn. Alltså det påstående som gjorde att målet hamnade i Sverige.

Slutsatsen är rimligen att det här omfattande målet, som nu blivit en stor rättskandal, inte skulle ha avhandlats i Sverige under de drygt fyra år som det har pågått. Tanken att Högsta domstolen skulle ta upp målet och komma fram till den slutsatsen är svindlande. Det lär inte finnas något intresse i de högre juridiska sfärerna av att även påvisa det här. Rättsskandlaen är tillräckligt stor som den är. Så det ska vi nog inte räkna med. 

Men det skulle vara mycket intressant att framöver få reda på hur Europadomstolen ser på det som utspelat sig.

 

Nedan biläggs båda överklagandena och hovrättens dom.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.