Orange is the new black. Mitt år i ett kvinno-fängelse

Av Nilsson-Larancuent 2014-06-03

En fascinerande och sympatisk skildring av livet i ett amerikanskt kvinnofängelse.

   Vi har läst många böcker från hela världen om olika intagnas upplevelser av fängelselivet. Samtliga, inklusive ”Orange is the New Black”, skildrar likartade strukturer och händelser som verkar vara universella för alla som träder in i den slutna värld som finns bakom låsta dörrar. Det är strikt hierarkiskt. Nya interner som aldrig har suttit förr är osäkra och rädda. Det finns olika grupperingar, nästan alla tillhör någon. Respektlöshet straffas snabbt och hårt.

   Piper Kerman dömdes till femton månaders fängelse för narkotikarelaterad brottslighet, hon avtjänade tretton av dessa i ett amerikanskt kvinnofängelse. Detta är hennes berättelse från brott till avtjänat straff. Det är fascinerande och bokstavligen fängslande läsning. Hon ger inte bara en trovärdig inblick i de kvinnliga internernas liv utan visar även på den ofta förekommande byråkratin och godtyckligheten. Detta gör Piper Kerman på ett sätt som aldrig blir gnälligt eller tråkigt. Hennes högst personliga skildring av vardagen som inlåst är inget annat än lysande.

Författare: Piper Kerman

Översättning: Annika H. Löfvendahl och Jan Hultman

Förlag: Norstedts

Utgivningsår: 2014


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.