Visste du att…

Av Nina Silventoinen 2015-01-07

   Visste du att intensivövervakning med elektronisk kontroll, i allmänt tal – fotboja, infördes i Sverige 1994. Då som en försöksverksamhet. 1999 blev det en permanent verkställighetsform.

   Visste du att besparingen för skattebetalarna är cirka två miljarder kronor. Om bojan inte funnits hade dessa personer istället suttit i fängelse med lägsta säkerhetsklass. Bojan kostar cirka 500 kronor per dygn, jämfört med öppen anstaltsplats på cirka 1600 kronor per dygn. 

   Visste du att Sverige är idag ett av få länder i Europa som inte gör skillnad på brottskategori, utan enbart tittar på strafftidslängd. 

   Visste du att fotboja delas upp i tre kategorier; ett alternativ till kortare fängelsestraff på max sex månader, utslussmetod från anstalt för straff på minst sex månader samt övriga verksamheter som omfattar fotboja inom fängelset.

   Visste du att korta ”bondpermisar” i stort sett har försvunnit från anstalter som använder fotboja. Om bojan inte användes skulle kanske samma person varit tvungen att sitta av straffet på en anstalt med högre säkerhet.

   Visste du att fotbojebärarens vanligaste brott är rattfylla 44 %, följt av våldsbrott 15 %, narkotikabrott 14 %, samt övriga brott 27 %. 

   Visste du att för att kunna ansöka om fotboja måste personen ha bostad, sysselsättning och vara fri från aktivt missbruk. Bojan kombineras ofta med föreskrift om vård eller behandling för att minska risken för återfall i brott. Frivården gör oanmälda hembesök när som helst på dygnet för att kontrollera att den dömde inte är påverkad av alkohol eller andra droger. Om den dömde bryter mot uppgjort schema, använder alkohol eller andra droger eller på annat sätt missköter sig avbryts intensivövervakningen omedelbart och resten av straffet avtjänas i fängelse.

   Visste du att misskötsamheten och återfallsbrotten är förhållandevis få under verkställigheten. Bojan sparar både pengar och mänskligt lidande då dömda personer kan vara kvar på sina jobb, betala skatt och bidra till samhället. De kan också vara hemma med sin familj och slippa den skadliga inverkan som fängelse kan ha.

   Visste du att försök med gps-boja inleddes 2013. Kriminalvården har testat gps-boja på försökspersoner och ska sätta igång med en större försöksomgång i samband med permission och utsluss. Det finns även system som kan visa var i en byggnad, till exempel en anstalt, en person befinner sig.

   Visste du att det som verkar ”hindra” utvecklingen är allmänhetens syn på straffet. Att det inte ses som ett tillräckligt hårt straff beror många gånger på okunskap om vad som egentligen gäller för den dömde och vilka strikta regler som måste följas. Den dömde får inte vistas utanför hemmet annat än på bestämda tider och för bestämda sysslor, som arbete, utbildning, vård och nödvändiga inköp.

   Visste du att normalt betalar den dömde en avgift på 50 kronor per dygn för att finansiera bojan. Avgiften tillfaller Brottsoffermyndigheten.

   Visste du att den som tidigare haft fotboja kan få ny fotboja endast om det gått tre år och personen under den tiden inte har begått något brott som gett en svårare påföljd än böter.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.