Uppror på Nyköpingsfängelset

Av Dick Sundevall 2015-01-18

Siffror som förskräcker. På anstalten Nyköping är det i princip omöjligt för de intagna att få permission eller några andra utslussningsåtgärder. Trots att de anses vara en av de lugnaste klass 2-anstalterna i landet nekar ledningen regelmässigt att ge permissioner. 

Med mycket få undantag får de intagna redan vid ankomst till anstalten ett påslag på tre till sex månader, underlaget är med andra ord inget alls; de intagna hinner inte missköta sig innan straffåtgärder är ett faktum. Detta gäller såväl de som sitter på anstalten för första gången som de lite mer erfarna intagna.

Extremt få permisioner

Bland de intagna på Anstalten Nyköpings B-avdelning har sedan den 1 juli 2014 fram till i dag beviljats ett extremt fåtal permissioner. På anstalten sköter sig cirka 95 procent av de intagna klanderfritt, det vill säga, de har ingen som helst rapporterad misskötsamhet. Detta ska ses i ljuset av att cirka 2,5 procent av de intagna beviljas utslussningsåtgärder.

Ledningen på Anstalten Nyköping rekommenderar de intagna att höra av sig till de sociala myndigheterna i respektive hemkommun för hjälp med utslussning. Vanligen erbjuds ingen hjälp från detta håll, förutom ekonomiskt bidrag till bostadslösa i ett par nätter på härbärge – detta sker vid frigivning. Om det sker alls.

Förtroenderådet har förflyttats

Förtroenderådet och samtliga intagna på anstalten Nyköping är sedan klockan 08.00 torsdagen den 15 januari sjukskrivna på grund av depression. Depressionen tros bero på de förhållanden under vilka de intagna tvingas leva under på anstalten.

Samtliga fångar blir troligen bestraffade med så kallat P50. Det vill säga 24 timmars inlåsning.

För vidare information, kontakta ledningen på anstalten Nyköping. Förtroenderådet är inte anträffbart då de har tvångsförflyttats med blixttransport (så kallad knalltransport).

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.