Fredrik Virtanen anmäler Expressen och Svenska Dagbladet

Av Dick Sundevall 2017-11-04

Fredrik Virtanen har via sin advokat lämnat in en anmälan till Pressombudsmannen för grovt brott mot god publicistisk sed. Det handlar om hur Virtanen hängts ut i Expressen och Svenska Dagbladet som våldtäktsman, utan att det finns någon dom mot honom eller pågående polisutredning. Anmälan i sin helhet biläggs artikeln.

   Vad som ifrågasätts är huruvida medier som ingår i det pressetiska systemet ska tillåtas börja agera på ett sätt som annars bara förekommer som avarter inom vissa delar av sociala medier.

   Anmälan i sin helhet följer här:

ANMÄLAN TILL PRESSENS OMBUDSMAN

Anmälare:
Fredrik Virtanen

 

Ombud:
Advokat Monique Wadsted MAQS Advokatbyrå
Box 7009
103 86 Stockholm
[email protected]

 

1 UPPGIFTER OM TIDNINGAR:

1. Expressen papperstidning, förstasida och löpsedel samt nätupplaga

2. Svenska Dagbladet, nätupplaga samt papperstidning

2  EXPRESSEN PAPPERSTIDNING FÖRSTASIDA, LÖPSEDEL SAMT NÄTUPPLAGA DEN 25 OKTOBER 2017

2.1 Löpsedel: Anklagelserna — Nätverken — Drogerna — Mediekritiken — Historien om Aftonbladetprofilen Fredrik Virtanen — Bild och undertext: Fredrik Virtanen nekar till våldtäkt

2.2 Ettan: Samma som på löpet

2.3 Artikeln hela uppslag s. 14-19 överrubrik på samtliga sidor ”Fredrik Virtanen” vidare har varje sida en egen ”underrubrik”
s. 14 ”Virtanen anklagas för sexövergrepp”, s.15″Mediekritiken —historien om Fredrik Virtanen”, s.16″Mäktigoch skyddad av ledningen”, s.17″…om kokain: Jag försöker att inte Ijuga eller hyckla”,
s. 18 ”Cissi Wallin: ”Gav sig på en Lisbeth Salander”” s. 19 ”..anfall på oskyldiga män hela tiden i er jävla skittidning”.

Bakgrund

2.4 Efter den sk #metoo-kampanjen startade i USA skrev Cissi Wallin den 16 oktober 2017 på sin instagram som följs av närmare 50 000 ”Den mäktige mediaman som drogade och våldtog mig 2006 heter Fredrik Virtanen. Jag anmälde 2011, först då orkade och vågade jag, Men har inte orkat eller vågat outa förrän nu.” Inlägget gillades av närmare 40 000 och delades via sociala medier och fick en stor spridning som ledde till en veritabel hetsjakt på Fredrik Virtanen som person i sociala medier.

2.5 Traditionella medier inledde med att rapportera om hetsjakten men utan att namnge Fredrik Virtanen. Flera mediechefer däribland Thomas Mattsson blev utsatta för hårda påtryckningar att publicera namnet men höll inledningsvis emot och argumenterade väl för det utifrån pressetiska utgångspunkter. (Se inlägg i Thomas Mattssons blogg Bilaga 1). Så långt hölls pressetiken högt och det klargjordes att det är stor skillnad på vad som publiceras i sociala medier och i traditionella medier.

2.6 Den 20 oktober 2017 namngavs Fredrik Virtanen av webbtidningen DagensPS som inte är anslutet till det Pressetiska systemet. Möjligen påhejad av detta eller för att inte missa chansen att vara först ändrade Expressen plötsligt linje. Expressen bestämde sig då uppenbarligen inte bara för att namnpublicera Fredrik Virtanen utan att göra det i ett omfattande publicering med både bild och namn, stort uppslaget på löpsedel och etta samt ett reportage om sexsidor dvs. tre hela uppslag i tidningen. Detta avseende en person som har små barn (6 år, 8 år och ett bonusbarn 14 år), händelser som påstås ha inträffat för mer än 10 år sedan när personen levde ett annat liv, en person som inte dömts för något (polisutredningar nedlagda).

2.7 Det rör sig alltså inte om en person som är misstänkt för något mycket allvarligt brott där allmänheten behöver varnas i avvaktan på rättegång. Detta är såvitt bekant första gången det händer avseende en person som inte själv sökt offentligheten. Det rör sig alltså inte om en person som är misstänkt för något mycket allvarligt brott där allmänheten behöver varnas i avvaktan på rättegång. Detta är såvitt bekant första gången det händer avseende en person som inte själv sökt offentligheten.

2.8 Förutom anklagelsen från Cissi Wallin rör samtliga anklagelser anonyma personer och avser påstådda av polisen avskrivna eller aldrig anmälda övergrepp. Vidare sammanblandades dessa anklagelser med anklagelser från andra anonyma om påstådda diverse allmänna tölpigheter. Expressens artikel publicerades också på nätet. Utöver anklagelsen från Cissi Wallin, tog sig alltså Expressen rätten att publicera ytterligare anklagelser som framförts anonymt, se underrubrik ”2 Anklagelserna” (Bilaga 2, löpsedel, etta och artikel samt nätartikeln).

2.9 Fredrik Virtanen hade fram till Expressens publicering beslutat att inte bemöta anklagelserna. Detta gjorde han av flera skäl. Skälen var hänsyn till sin familj, särskilt sina minderåriga barn, att de påstådda gärningarna som han anklagades för inträffade före 2006, att det genomförts en omfattade polisutredning 2011 med förhör inte bara med Cissi Wallin och honom själv utan också med hennes bästa väninna, tidigare pojkvän, hennes terapeut mfl. En polisutredning som las ned 2012 och som Fredrik Virtanen var initiativtagare till.

2.10 Med anledning av Expressens excessive publicering såg han sig tvingad att gå ut med ett bemötande (Bilaga 3). Han förklarade att han under några år i under början och mitten av 2000-talet hade missbrukat narkotika och från tid till annan uppfört sig som en tölp vilket han bad om ursäkt för och önskade ogjort. Han klargjorde dock att han nekade till anklagelserna om att han skulle ha drogat eller våldtagit någon. Han berättade vidare att han är feminist och lämnat det vilda osunda livet bakom sig, gift sig och skaffat barn.

2.11 Han beskrev: — Ja, jag lever ett helt annorlunda liv i dag. Jag har inte varit på en nattklubb så länge jag kan minnas och har familj och barn. På jobbet har vi ibland en hård, rå eller skojig jargong och det är klart, jag kan ju inte säga att jag aldrig säger något dumt men jag kämpar hårt med att vara en bra människa. Så klart är jag ledsen och vill gärna be om ursäkt till dem, som jag inte vet vilka de är, om jag har sagt olämpligheten och betett mig olämpligt.— De får gärna kontakta mig så att jag kan be om ursäkt. (Bilaga 3).

2.12 Det faktum att han själv gick ut offentligt tog i princip hela den sk traditionella medievärlden till intäkt för att själva också publicera hans namn i samband med ytterligare rapportering av de anklagelser som Expressen redogjort för. Till dags dato är det såvitt bekant enbart Dagens Nyheter som inte namnpublicerat.

3. SVENSKA DAGBLADET 25 OKTOBER 2017 NÄTUPPLAGA

3.1 Svenska Dagbladet gick ytterligare ett steg längre. Svenska Dagbladet publicerade samma kväll som Expressens publicering en artikel med rubriken ”12 kvinnor anklagar Virtanen för sextrakasserier och övergrepp” (artikeln har också publicerats i pappersutgåvan den 26 oktober 2017 (Bilaga 4).

3.2 Svenska Dagbladet lät en av tidningens journalister, som tidigare (den 16 oktober 2017) på Twitter påstått att han uttalat otidigheter till henne, att fortsätta hetsjakten på min huvudman och söka reda på nya anonyma anklagelser. Ytterligare några anklagelser gick att få fram. Ingen av de nya anklagelserna rörde ens något brottsligt och avser inte något som anmälts till polisen. Samtliga anklagelser rörde händelser som skulle ha inträffat före 2006 dvs mer än tio år sedan.

3.3 Med anledning av Svenska Dagbladets publicering framfördes en begäran om avpublicering. Den nekades av Svenska Dagbladets chefredaktör Fredrik Karen (se Bilaga 5). Noteras bör att Fredrik Karen verkar tycka att Svenska Dagbladet får fri publiceringsrätt därför att den anklagade inte önskar bemöta de påståenden som framställts. En sådan ordning innebär att de pressetiska reglerna sätts ur spel. Pressen måste ansvara för sin publicering oavsett om det kommit ett bemötande eller inte. Glidningen mot att tidningen intar en position som åklagare och domare är överhängande för att inte säga fullbordad.

4. GROVT BROTT MOT GOD PUBLICISTISK SED

4.1 Från att ha rapporterat om en hetsjakt på sociala medier tog således Expressen och Svenska Dagbladet på sig ledartröjan från de sociala medierna och fortsatte hetsjakten på egen hand. Såvitt bekant har en publicering av detta slag aldrig inträffat förut och flera mediepersonligheter har redan framfört svidande kritik mot Expressens och Svenska Dagbladets publiceringar (se bl a Paul Ronge Bilaga 6 och Åsa Lindeborg Bilaga 7).

4.2 Namn- och bildpubliceringarna har givetvis inneburit allvarlig skada för Fredrik Virtanen, hans minderåriga barn och hans närmaste familj. Namn- och bildpubliceringen efter detta blivit är så pass omfattande att hans namn och/eller bild används i snart sagt varenda artikel som rör den sk metoo-kampanjen eller sexuella överprepp i allmänhet som en sorts ”genrebilder”. I sammanhanget kan påpekas att Ångermanlands tingsrätt dömde en person för att ha spridit uppgifter om anklagelser för brott som rörde en politisk redaktör i Hudiksvall. Gärningen rubricerades som grovt förtal och han dömdes till villkorlig dom (se Bilaga 8).

4.3 #metoo-kampanjen är förstås en mycket viktig kampanj som sätter fokus på ett stort samhällsproblem. Via sociala medier har kampanjen fått ett världsomspännande genomslag som i stort är positivt. Att kampanjen är positiv och har denna betydelse innebär dock inte att det plötsligt blivit tillåtet att påstå att namngivna personer begått allvarliga brott och i övrigt uppträtt klandervärt. Kampanjen i sig kräver ingen namnangivelse och anklagelserna som denna anmälan avser rör händelser som ligger långt tillbaka i tiden.

4.4 Lika viktigt som det är att rättssamhället kan hantera och beivra olika typer av övergrepp lika viktigt är det förstås att den traditionella pressen upprätthåller respekten för sig själv och det pressetiska systemet och håller emot trycket från de sociala medierna.

4.5 Det är därför synnerligen angeläget att Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd prövar denna anmälan och sätter gränser för hur medierna i det pressetiska systemet kan och får agera i den här typen av hetsjakter. Ska den traditionella pressen liera sig med de som agerar åklagare och folkdomstol i sociala medier? Var hamnar rättssamhället då? Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd har en mycket viktig roll att spela i vägval när rättsamhället utmanas och ställer de traditionella medierna och det pressetiska systemet inför allvarliga påfrestningar. Klander för grovt brott mot god publicistisk sed och de pressetiska reglerna är påkallat både mot Expressen och Svenska Dagbladet.

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.