De för trippelmord dömda bröderna Mark och Martin Saliba

Dom i trippelmord ifrågasätts

Publicerad 2018-02-20

Den 7:e mars 2015 skjuts tre personer ihjäl i Uddevalla. Bröderna Martin och Mark Saliba grips för morden. I tingsrätten dömdes den äldre brodern Mark för trippelmordet. Medan hovrätten dömde även den yngre brodern Martin till livstids fängelse för mord. Men då hade Martin redan hunnit fly till Libanon, där han idag sitter fängslad i väntan på att saken ska tas upp i libanesisk domstol. Nu ifrågasätts hovrättsdomen i en resningsansökan som inkommit till Högsta domstolen. Hovrättsdomen och resningsansökan biläggs nedan.

   Det har varit många vändor i det uppmärksammade trippelmordet i Uddevalla sedan skotten avlossades för snart tre år sedan. Även om saken tagits upp i både tingsrätt och hovrätt är det flera frågor som lämnats obesvarade. “Varför?” och “hur gick det egentligen till?” är frågeställningar som fortfarande inte lyckats bli helt besvarade.
   Nu hoppas Martins advokat Björn Hurtig kunna påvisa Martins oskuld med ny bevisning.
– Vi har skickat in en resningsansökan och jag vågar påstå att vi slagit hål på hovrättens alla påståenden, säger han till Magasinet Paragraf.
   Att tingsrätten och hovrätten i det här målet dömt så olika, där Martin först frikändes i tingsrätten för att sedan dömas till lagens strängaste straff i hovrätten, baserat på samma bevisunderlag, har varit något som intresserat många. 

   I boken “Trippelmordet i Uddevalla” sammanställs förundersökningsmaterialet och boken avslutas med att författarna ställer sig frågande till hur hovrätten egentligen kunde fälla Martin för mord.
– Den stig vi valt att kliva på har lett oss fram till slutsatsen att den här unga killen inte har gjort det här, säger Björn Hurtig som gjort en djupdykning i fallet.
   En viktig faktor är den äldre broderns berättelse där han i nya förhör pekar ut sig själv som ensam gärningsman.
– Vi har granskat Marks berättelse och det han säger stämmer överens med de fynd som gjorts på platsen, säger Hurtig.
   Försvarsteamet har även låtit flera av landets främsta rättsexperter titta på fallet.
– Vi har låtit en ballistiker, Sonny Björk, titta på fallet och hans expertutlåtande sågar hovrättens dom där man påstår att det troligtvis varit två aktiva skyttar på mordplatsen. Tvärtom är denna vapenexperts slutsats snarare den att offren skjutits ihjäl av en och samma person. Något som styrker Martins påstående om att han inte avlossat något enda skott mot offren, säger Björn Hurtig.
   Förutom sakkunnigutlåtande från före detta kriminalkommissarierna Jan Olsson och Pål Johansson har psykologiprofessorn Pär Anders Granhag yttrat sig.
– Granhag har tittat på fallet ur ett vittnespsykologiskt perspektiv och han sågar helt hovrättens argument där de bedömer vissa vittnens utsagor. Rättens sätt att resonera strider egentligen mot beprövade metoder och vetenskap.
   Enligt resningsansökan saknas det direkt bevisning mot Martin Saliba som mot sitt nekande dömts för tre mord till fängelse på livstid.

   I resningsansökningen uttrycks det så här:

“Martin Saliba kan nu förebringa ny bevisning som har bäring på de centrala delarna av den fällande domen mot honom. Det är fråga om bevis och omständigheter som inte tidigare förebringats och som sannolikt skulle ha lett till ett rimligt tvivel om hans skuld.”

   Med denna nya bevisning är Björn Hurtig väldigt hoppfull:
– Vi hoppas på en snar förhandling. Jag skulle bli besviken om fallet inte får resning. Det är en ung kille som är dömd till livstids fängelse för trippelmord. Det förtjänar verkligen en riktig och rejäl kritisk analys, det som skedde i hovrätten utgjorde inte en kritisk analys för man valde att bortse från saker som var uppenbara.
   Från Libanon, i väntan på att saken tas upp i libanesisk domstol, säger Martin Saliba:
– Jag är väldigt, väldigt tacksam för arbetet Björn Hurtig har lagt ned på att visa min oskuld och jag känner fullt förtroende för honom.

 

Av Magdalena Divina

 

Nedan biläggs hovrättens dom och resningsansökan till HD i sin helhet.

Hovrättens dom

Resningsansökan

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.