Stefan Holgersson

Vi är polisen och vi står över lagen

Av Dick Sundevall 2018-07-30

Polisen och forskaren Stefan Holgersson har kommit med en ny rapport. Det är ord och inga visor. Vad han påstår och belägger är att polisväsendet frekvent bryter mot lagar och regler. Och det handlar inte minst om höga polischefer. Rapportens titel är, ”Ursäkta, men vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen”.

– Att det flera gånger är den näst högsta polischefen i Sverige, Mats Löfving, som förekommer i rapporten är ju talande, säger Stefan Holgersson.

– Carin Götblad, som är en av regioncheferna återkommer också ofta i din redovisning.

– Ja, hon är en befattningshavare vars namn dykt upp återkommande gånger, framförallt vad gäller kritik mot polisens saklighet.

   Stefan Holgersson är systemvetare med en doktorsexamen i utveckling av informationssystem och är professor i polisvetenskap vid polishögskolan i Oslo. Han presenterar sig själv så här:

”Jag är forskare, polis och visselblåsare. Min polisforskning har fått stor uppmärksamhet och har gett mig förmånen att få arbeta på över hundra polisstationer. Jag är efter 23 år fortfarande aktiv polis i den operativa verksamheten.”

    Holgersson understryker att det han beskriver i den här rapporten inte är några gränsfall utan klara och tydliga upprepade brott mot lagar och regler.

   Han är noga med att redovisa att i det ena eller andra fallet så kunde han bara komma si eller så långt och sedan var det stopp. Och därför kan han inte dra för långtgående slutsatser av vad som framkommit i just den frågan.

– Ibland har det handlat om att man aktivt från polisens sida hindrat mig från att få fram dokumentation men likafullt kan jag då inte som forskare dra för långtgående slutsatser, säger Holgersson.

– Hur ofta förekommer det?

– Det är utbrett men det är svårt att få fram en viss procentsiffra. Men man kan konstatera att det är omfattande.

   Han har exempel på när tio procent av handlingarnana han eftersökta var försvunna och väldigt ofta lämnades inte handlingar ut i tid. Och han citerar en högre polischef som hävdar att när det enligt bestämmelserna är något som ska hanteras ”skyndsamt” så är det ett subjektivt begrepp som polisen därmed kan tolka lite som de vill.

– Men det måste väl samtidigt vara i det närmaste omöjligt för enskilda poliser på fältet att följa varje liten regel till punkt och pricka?

– Ja, så är det ju, säger Holgersson. Om till exempel ett 30-tal ungdomar står och dricker alkohol på midsommarafton på allmän plats, så finns det visserligen en blankett att fylla i men det blir ju inte möjligt att ställa upp dessa 30 på led och genomföra det.

   Stefan Holgersson skrattar och säger:

– Hur skulle det gå till, skulle de ha kölappar som på posten? Och skulle man då ropa upp dem en och en, ”nummer 12 varsågod och stig fram”.

   Holgerson menar att vid sådana tillfällen handlar det mer om att ta itu med frågor så smidigt som möjligt:

– Man häller alltså ut alkoholen och så får det kanske vara med det. Utan vad min rapport handlar om i stort är synsättet att man på lite högre nivåer inom polisen alltför ofta tycks anse att man står över lagar och regler, att man är lite förmer.

   Holgerson vill med sin rapport att fler ska ha kritiska glasögon som han uttrycker det, när polisledningar går ut med information.

   Forskningsrapporten, Ursäkta, men vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen, är lättläst och kräver inga större förkunskaper. Så läs den gärna nu i sommarvärmen. Den biläggs i sin helhet nedan.

 

CARER rapport Stefan Holgersson

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.