Debatt

Kris i Finansinspektionen

Publicerad 2019-09-25

Finansinspektionen ska granska att bankerna och försäkringsbolagen följer lagstiftningen. Idag vet vi att Finansinspektionen gravt misskött sin uppgift att kontrollera att bankerna inte tvättar pengar åt den kriminella verksamheten. Tyvärr är det lika illa när det gäller uppgiften att granska AFA Försäkring Aktiebolag.

   AFA Försäkring AB bildades 1977, för att komplettera ersättningen till de som blivit sjuka i sitt arbete, som de fick från Försäkringskassan. AFA är alltså en del av det svenska socialförsäkringssystemet trots att AFA är ett aktiebolag och inte en myndighet. Ägare till AFA Aktiebolag är arbetsmarknadens parter, LO, TCO och Näringslivet (tidigare SAF).

   Närmare fem miljoner medborgare i Sverige är knutna till AFA Försäkring och betalar även för detta. Genom lägre löner bidrar arbetstagarna till försäkringen, dvs. en del av löneutrymmet går till AFA. Det är alltså den anställde som avstår en del av sin löneökning och som därmed också betalar för sin försäkring.

   AFA är ett rikt företag med tillgångar på 200 miljarder. Det aktiebolag som en gång startades för att ersätta sjuka och skadade var en satsning på välfärdssamhället har blivit ett girigt företag.

   Girigheten leder till att de som skadats eller blivit sjuka i sitt arbete inte får den ersättning som de har rätt till. Antingen är ersättningen för låg eller så får ingen ersättning alls.

   AFA följer inte Högsta Domstolens prejudicerande domar, inte ens sina egna försäkringsvillkor. Men det mest anmärkningsvärda är att de som fått en godkänd arbetsskada med livränta från Försäkringskassan inte ens fått någon ersättning från AFA Försäkring, trots att de har laglig rätt till det.

   Under de tio senaste åren har AFA haft aktieutdelningar och skänkt 40 miljarder kronor till Näringslivets medlemsföretag. Olagligt eller bara oetiskt är frågan? Men att arbetstagarens pengar som skulle ersätta sjuka och skadade skänkts till företagarna måste ses som en omoralisk skatteplanering. Robin Hood vänder sig i graven.

   Arbetsskadades Nätverk har sedan 2015 informerat Finansinspektionen om AFA:s verksamhet och påvisat att AFA systematiskt underlåter att betala ersättning till sjuka och skadade. Arbetsskadades Nätverk har också lämnat underlag till Finansinspektionen som visar att AFA inte följer lagstiftningen och andra myndigheters beslut. Men Finansinspektionen sitter med armarna i kors, liksom de gör när bankerna tvättar kriminellas svarta pengar.

   Eftersom AFA är ett aktiebolag är det skyddat från insyn. När en organisation är skyddad från insyn då de gäller stora pengar är det lätt att verksamheten går över styr.

    Det är hög tid att Regering och Riksdag styr upp Finansinspektionens arbete för att komma tillrätta med AFA Försäkring AB:s fuffens. Då det är arbetsmarknadens parter som äger aktiebolaget och en av de heliga kor som skapats med hjälp av ”den svenska modellen” är en förändring knappast att vänta.

   En helig ko kan inte slaktas, men det vore på sin plats att Regeringen tillsätter en kommission för att utföra den granskning av AFA Försäkring Aktiebolag som Finansinspektionen borde ha gjort.

   Kommissionen bör också klarlägga varför LO och TCO inte fick dela på kakan med 40 miljarder kronor av AFA:s vinst som byggts upp av arbetstagarnas pengar. Och – hur kunde det gå så fel med den svenska modellen?

 

Av Leif Kåvestad
Arbetsskadades Nätverk

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.