Debatt
Foto Claudio Bresciani /TT

Även vaccinerade personer kan vara smittbärare

Publicerad 2021-09-18

Nu måste jag reagera på artikeln "Krav på vaccinpass eller inte" av Michael Pålsson. Den var så grund att jag betraktar den som en knävecksreaktion utifrån mediaindoktrinerad rädsla. Rädda människor är farliga människor, som definitivt inte mäktar med en vettig riskbedömning, finns t.o.m forskning som visar att människor som agerar utifrån rädsla inte ens kan räkna procent, oavsett utbildningsnivå!

Ett flertal aspekter var helt bortglömda i artikeln som helt ändrar dess slutsats och ger en farlig konsekvens, framförallt för våra barn!

Jag ska nu förklara, förhoppningsvis på ett sätt som ger insikt. Jag är
ingen virolog, utan skriver utifrån kylig kall logik.

Först har det genom media börjat råda någon sorts ”konsensusverklighet” om att vaccin stoppar smittspridning, vilket helt enkelt inte är sant.

Gissa varför vi bör tvätta händerna? Redan döda ting som ett dörrhandtag kan bära smitta för en tid, givetvis kan även en vaccinerad person eller någon med naturligt införskaffad immunitet vara smittbärare precis som ett dörrhandtag.

Dessutom skapar inte vaccin någon 2-meters skyddsbarriär kring personen. Även den med immunitet får i sig virus och det tar tid för kroppens immunsystem att slå ut viruset och under denna tid är även denna person fullt ut smittsam.

Lägg därtill att dessa PCR-tester reagerar positivt även på döda rester av virus, som den immunes immunsystem redan slagit ut och det tar lite tid innan dessa rester är utrensade från kroppen. Det är därför vi ser smittspridning även bland folk som antingen är fullt vaccinerade eller redan har haft det, även om ingen är sjuk.

Ju fler med immunitet desto fler falskt positiva svar får vi sett som sjukdom, något som till och med den förre VD:n för Pfizer varnade om redan för över ett ett år sen men blev förlöjligad och hotad till livet.

Precis som den svenske forskaren Jonas F Ludvigsson som hade sett att lärare inte blev drabbade av covid i lika hög grad som resten av befolkningen och ville ta reda på varför.

Han fick lägga ned sin forskning. Folk som hotar de som försöker ta reda på fakta kan liknas vid religiösa extremister som agerar liknande när deras kognitiv blir ifrågasatta. Hade forskningen kunnat ta reda på exakt vilka som löper risk för svår sjukdom av detta virus, då hade pandemin varit över för ett år sedan för då hade vi bara behövt vaccinera de känsliga.

De som inte ens märker av det eller bara får ont i halsen ett par dar till spelar ju ingen roll, för dem är en vanlig snuva värre och det gäller en mycket stor majoritet av befolkningen.

Socialpsykologiskt kan konsensusverklighet beskrivas som den låda av
tankegods vi alla kan vara oense inom, men så fort någon går utanför får det sociala konsekvenser.

Jämför med medeltiden. Om en gycklare sa att jorden är rund så skrattade alla gott. Om en vanlig person sa det så blev denne utfryst, betraktad som en paria, riskerade sitt jobb osv. Men om en ensam respekterad auktoritet sa det, så riskerade denne dödsstraff!

Själva poängen med vaccin är att förhindra sjukdom, inte stoppa smitta, dock möjligen begränsa den. Som sagt, redan ett dörrhantag kan vara smittsamt. Ett virus spritt över hela världen, som dessutom hoppar fram å tillbaks från olika djur, det försvinner inte.

Virus av corona-typ har muterat och funnits sedan över 8000 år tillbaka! Danskarna avlivade minkar, men när det stod klart att även hästar kan bära på detta virus… Ooopss, då vägde troligen ekonomi och hästägare tyngre.

Vi har ända sedan början av pandemin märkt att ungdomar sällan blir svårt sjuka i Covid-19 och vi får allt mer siffror på det. Idag får vi också
allt mer siffror på immunitet efter infektion versus vaccin, men också
skador av vaccin som i vissa grupper börjar bli alarmerande jämfört med risken av infektion.

Alla människor som först legat sjuka i Covid-19 utan att ha registrerats och de måste rimligen räknas i miljoner bara i Sverige med tanke på alla positiva test, skall de bli en andra klassens människor eller skall vi slösa vaccin på dem som redan bevisat att deras immunsystem klarar av det och troligen har ett bättre skydd än vad vaccin kan ge dem?

Skall vi utsätta dem för risken med vaccin, för det finns risker som nu börjar bli uppenbara.

Det kom nyligen en forskarrapport från Kalifornien som dels visar att
barn och unga redan har ett skydd på 99,9973% mot konsekvenser av covid som kräver vård – eller omvänt en risk för svår sjukdom på 0,00267%.

Alla våra vanliga gamla förkylningsvirus och flunsor är således betydligt värre. Men rapporten visar också hur många unga som fått
hjärtmuskelinflammation av vaccinet och siffrorna är alarmerande!

Men tyvärr har vi denna ”konsensusverklighet” som negligerar livshotande biverkningar, hos barn!

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1

Rapporten säger oss att barn och unga har 6,1 gånger större risk för
hjärtmuskelinflammation av vaccinet än för att bli allvarligt sjuk i
Covid-19! Detta i snitt, för det finns en årstidsaspekt också.

I tider av låg smitta som under sommaren, är risken för dödliga konsekvenser för unga pojkar av vaccinet 22 gånger större!

Att då förorda vaccinpass, är att rent riskera unga människors liv helt i onödan. Varför? För att möjligen förlänga gamlingars liv med några månader? Eller är det bara ren och skär medieindoktrinerad rädsla?

Att agera på ett sådant vis, att riskera unga människors liv till förmån för äldre människor i den rika västvärlden skulle jag kalla för samhällsfarligt!

Nu ska vi inte ge ungdomar narkolepsi för att bota gamlingars rädsla, nu ger vi dem istället livshotande hjärtproblem – hurra!

Denna panik förekom också 2009, då det visade sig att gamla inte blev
sjuka av svininfluensan. Det visade sig att de hade korsimmunitet från
ett virus som härjade flera decennier tidigare, så lång och bred
immunitet kan naturlig immunitet ge, men det tar decennier att veta.

Då gav vi som samhälle ca 400 barn bestående narkolepsi. Min son hade en vän som blev drabbad. 2019 fick denna unga kille nog, lånade sin brors hagelbössa och satte den i munnen.

Till detta bör läggas den globala aspekten i en bristsituation av
livsviktigt vaccin. Det beräknas att sådär fem miljoner unga och barn har dött i konsekvenserna av världens ”lock-downs”, bland annat genom uteblivna vaccinationer och uteblivna behandlingar av fullt behandlingsbara sjukdomar.

Att då vaccinera dem som som inte behöver det, de som på sin
höjd får ont i halsen två dar, är ta mig fan gränsande till brottslighet.

Rika människor som vill ut och resa. Att då som gammal besutten del av samhället kräva vaccinationspass som en knävecksreaktion utifrån rädsla, som får ungdomar att riskera livet för att få vara en fullvärdig del av samhället, samtidigt som känsliga personer i mindre bemedlade länder blir helt utan.

Skall vi då fortsätta med social distansering? Absolut inte och detta
för folkhälsans skull. Det har nu börjat komma rapporter från våra
sjukhus om en anstormning av spädbarn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus, något som för vuxna bara är en lätt förkylning genom att vi som haft det har en god immunitet.

Inför 2020 hade vi kanske 50.000 barn som inte hade haft det, men på grund av social distansering trycks detta virus tillbaks och under följande år föds närmare 100.000 nya bebisar, så inför 2021 hade vi 150.000 småbarn som ännu inte haft det.

Skulle vi fortsatt ett helt år till så hade vi haft 250.000 småbarn känsliga för RS-virus och skulle ett utbrott komma då, då står vi inför en katastrof med småbarn som dör.

Detsamma gäller den vanliga influensan, vinterkräksjuka och vanliga förkylningar som kan komma att bli mycket besvärliga kommande år när inte delar av befolkningen får dem återkommande och bygger upp sitt immunförsvar emot dem på ett naturligt sätt.

För vi kan inte skapa en situation där folk får ett livslångt beroende av en lång rad olika årliga vaccin för saker som vi faktiskt kan leva med.

Det finns också forskning som pekar på att utvecklingen av virus kan
liknas vid hur bakterier utvecklas och där har vi nu vetat ett par
decennier att överutskrivning av antibiotika driver på utvecklingen av
multiresistenta bakterier. Något som i sig är ett långt större hot än corona-virus eftersom bakterier kan överleva även på döda ting och inte som virus som kräver en bärares celler för sin förökning.

Virus som inte dödar snabbt och som undviker vaccin är helt logiskt de mutationer som har bäst chans att överleva och utvecklas, precis som med bakterier.

Så det finns farhågor även inom forskningen om att överpreskription av vaccin för vissa virus kan liknas vid överutskrivning av antibiotika.
Men den forskningen ligger i sin linda.

Bifogar ett diagram över hur många procent av Sveriges befolkning
som dött årligen från och med 1990 till och med 2020, underliggande siffror från SCB.

Diagrammet talar sitt tydliga språk. Men det finns en intressant detalj
i det. Ökningen 2020 motsvaras tämligen precist med minskningen 2019 jämfört med 2018.

Logiken är enkel, folk lever inte för evigt och minskningen 2019 gjorde att vi gick in i 2020 med ovanligt många sköra som redan stod med ena foten i graven.

 

Av Magnus Stålnacke
Detta är en gästkrönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

För att undvika en onödig sidodiskussion:
Magasinet Para§rafs redaktion tar inte ställning för eller mot vaccineringar avseende Covid och skribenten är inte en av våra fasta medarbetare.
Själv är jag vaccinerad. Vilka av våra övriga medarbetare som är det vet jag inte. Anser inte att jag har med det att göra eftersom alla kontakter mellan oss sker via mejl eller telefon.
Dick Sundevall
Chefredaktör för Magasinet Para§raf


   Magnus Stålnacke är gruvarbetare sedan 30 år och tidigare (ö)känd som pseudonymen ”steelneck” som debatterade på nätet kring krocken mellan industriell exemplarframställning och dagens informationsteknik och internet

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.