Debatt

En motsägelsefull fängelselag

Publicerad 2022-04-12

I fängelselagen (2010:610) kapitel 2 föreskrivs i enlighet med 2 § att ”en intagen inte får placeras så att han eller hon vistas tillsammans med intagna av motsatt kön”. Vidare reglerar 4 § bestämmelser under vilka förutsättningar en intagen får placeras på säkerhetsavdelning, vari det under första punkten framgår att en intagen får placeras på säkerhetsavdelning om ”…det kan antas att han eller hon är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet”.

Kriminalvården har tre säkerhetsklassificeringar, klass 1, 2 och 3. De kategorier som ingår i säkerhetsklass 3 kan beskrivas som öppna anstalter, säkerhetsklass 2 kan beskrivas som ett mellanting, det vill säga inga öppna men inte heller totalt slutna anstalter.

Medan säkerhetsklass 1 är helt slutna anstalter och inkluderat i den klassificeringen finns tre särskilt inrättade enheter – nämligen säkerhetsavdelningar.

Kvinnoanstalter finns enbart på säkerhetsklasserna 2 och 3. Där avtjänar bland andra Benita Hokkanen (Madeleine-mordet i Långshyttan), Arbogakvinnan Johanna Möller och toppjuristen Karin Lilja sina påföljder.

Säkerhetsklass 1 tillhör kategorin mansanstalter där en skara offentliga figurer huserar, mig själv inkluderat. De tre säkerhetsavdelningarna finns på anstalterna Hall, Kumla och Saltvik, vilka samtliga är klass 1-anstalter och därmed inrättningar enbart för män.

När det i lagen särskilt föreskrivet att ”han eller hon” kan placeras på säkerhetsavdelning om det kan antas att vederbörande är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet, blir inte lagregleringen då motsägelsefull?

”Han och hon” får ju, enligt 2 kap. 2 § i fängelselagen, inte placeras tillsammans och samtidigt finns det på kvinnoanstalterna inga säkerhetsavdelningar.

Vad är tanken bakom utformningen av paragraferna i fängelselagen (2010:610)? Kanske är skrivelsen av lagstiftarna ett sätt att verka för att ”lagen är lika för alla”?

Onekligen har lagstiftarna i alla fall anammat principen om jämlikhet. Den går dock inte, trots lagregleringen, att förverkliga.

Av Eddie Jobe
Fenix-bunkern, anstalten Hall

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.